VÝROBA

 

Společnost ARIX a.s. garantuje stoprocentní kvalitu dodávaného chmele, vypěstovaného na kapitálově propojených farmách, nebo získaného od ostatních dodavatelů. To může být zajištěno pouze přímou kontrolou od začátku sezony až po konečnou dodávku na místo určení. Pěstební rok začíná zpravidla v březnu, kdy probíhají jarní práce. Již tehdy se monitorují klimatické podmínky a vývoj vegetace, o čemž jsou naši zákazníci a ostatní zájemci informováni cyklickými vegetačními zprávami. Stejně tak je nutné pečlivé sledování použitých agrochemikálií a jejich koncentrace, což pěstitel vždy písemně a závazně garantuje.

Na konci jara a začátku léta se již vytvářejí první prognózy velikosti sklizně a krátce před ní i prognózy průměrného obsahu alfa kyselin.

Důležitý bod celého řetězce představuje sklizeň. Kvalita sklizňového zařízení a sušárny má velký vliv na kvalitu výsledného chmele. V posledním období se rozbíhá diskuse o vhodnosti sušicích postupů v České republice ve srovnání s ostatními chmelařskými zeměmi. Tuto debatu pečlivě sledujeme a jsme připraveni ve spolupráci se zájemci z řad zákazníků provádět i určitá pozorování a pokusy.

Způsob posklizňové úpravy a evidence umožňuje 100% „traceability” tj. zpětné dohledatelnosti každého lotu chmele použitého pro určitou zakázku.

Snažíme se nabídnout ještě více. Každý zákazník by měl dostat možnost, aby měl v budoucnu jasně deklarovanou oblast, mikrooblast, farmu nebo pěstitele, kde bude pěstován právě „jeho” chmel pro „jeho“ pivo. Využití takto jasně čitelného zdroje klíčové suroviny je v oblasti marketingu v zostřujícím se konkurenčním boji nabíledni.

Vzhledem k rozšíření kapacit klimatizovaných skladů v ČR je možná nabídka uskladnění jak surového chmele, tak hotových výrobků v klimatizovaných skladech při teplotách 2 °C – 4 °C. V současné době máme již vybudovaný vlastní moderní klimatizovaný sklad, kde je chmel uskladněn při teplotě +2 °C až do doby zpracování. Významnou výhodou systému chlazení oproti ostatním kimatizovaným skladům chmele je konstantnost teploty (výrobcem garantovaná odchylka je max. ±0,5 °C) a monitoring, tj. veškeré údaje o skladování jednotlivých lotů jsou automaticky zaznamenávány, archivovány a mohou být kdykoliv předloženy zákazníkovi.

Celková kapacita skladu je na 1 350 tun surového chmele + 320 tun zpracovaného chmele.