Vegetační zpráva leden - duben 2021
 (Žatecko)


1. Základní klimatické údaje

 

 
Teplota °C
Měsíc
2021
2020
30-tiletý prům.
rozdíl
(2021-2020)
leden
0,5
1,6
-0,7
-1,1
únor
-1,4
5,4
0,4
-6,8
březen
4,7
5,3
4,3
-0,6
duben
7,2
10,7
9,1
-3,5
Suma
11,0
23,0
13,1
-12,0
 
 
Srážky mm
Měsíc
2021
2020
30-tiletý prům.
rozdíl
(2021-2020)
leden
39,6
8,2
21,5
31,4
únor
45,4
45,4
20,0
0,0
březen
18,2
31,8
25,9
-13,6
duben
6,8
12,8
30,7
-6,0
Suma
110,0
98,2
98,1
11,8

  Duben

Rok 2021 2020
Maximální teplota - °C 23,8 (01.04.) 26,2 (16.04.)
Minimální teplota - °C -4,6 (09.04.) -7,5 (01.04.)
Maximální srážky - mm 2,4 (12.04.) 12,0 (19.04.)
Počet suchých dnů 24

27

 

Počasí v měsících leden až duben bylo oproti loňskému roku ale i oproti dlouhodobému průměru výrazně chladnější. Co se týče srážek je celkově nad dlouhodobým průměrem, avšak duben byl téměř beze srážek. Duben byl tak jako v loňském roce nejsušší, ale také nejchladnější za posledních 80 let.

 

2. Hodnocení stavu jarních prací a vegetace

Počasí umožnilo normální průběh jarních prací. Řez chmele začal již v polivině března u hybridních odrůd Sládek, Premiant a Agnus. U odrůdy Žateckého poloraného červeňáku začal na konci března. Chladné počasí v dubnu zpomalilo vegetaci o 1 až 2 týdny. Zavádění chmele u hybridů začalo okolo 25.dubna. Žatecký poloraný červeňák se bude zavádět cca o 14 dní později.

 

3. Přehled sklizňových ploch chmele v ČR k 30.04.2020 ( zdroj ÚKZÚZ Žatec )

Odrůda žatecko (ha) z toho výsaz úštěcko (ha) z toho výsaz tršicko (ha) z toho výsaz ČR  (ha) z toho výsaz
ŽPČ 3 300,5 172,7 415,2 14,7 483,6 14,8 4 199,3 202,2
Agnus  47,8 4,4 11,1 3,3 1,5 0,0 60,4 7,7
Blues 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0
Bohemie 0,4 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 1,1 0,0
Boomerang 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0
Country 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0
Gaia 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0
Hallertauer Magnum 2,4 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 2,4
Harmonie 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 0,0
Kazbek 13,6 0,0 4,8 0,0 3,9 0,0 22,2 0,0
Perle 1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1,4
Premiant 124,0 18,5 39,6 3,0 53,6 12,7 217,1 34,1
Rubín 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0
Saaz Brilliant 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8
Saaz Comfort 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4
Saaz late 42,4 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 44,1 0,0
Saaz Shine 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8
Saaz Special 41,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,4 0,0
Sládek 237,5 18,6 50,3 8,9 86,3 2,5 374,1 29,9
Vital 3,1 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 3,9 0,0
Ostatní 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3 0,0
Celkem 3 834,5 219,8 521,7 29,9 631,4 29,9 4 987,5
279,7

 Zpět