Vegetační zpráva červen 2021
(Žatecko)

 

1. Základní klimatické údaje

 

 
Teplota °C
Měsíc
2021
2020

30-tiletý prům.

červen
20,3
18,5
17,0
 
 
Srážky mm
Měsíc
2021
2020

30-tiletý prům.

červen
64,6
73,6
59,1
 
 
Srážky od počátku roku v mm
Měsíc
2021
2020

30-tiletý prům.

leden-červen

272,0
209,2
204,0
 

 

Rok 2021 2020

Maximální teplota - °C

37,7 (19.06.)

32,3 (27.06.)

Minimální teplota - °C

1,3 (01.06.)

7,1 (02.06.)

Maximální srážky - mm

20,6 (03.06.)

13,6 (03.06.)

Počet suchých dnů

18 11

 

 

Červen byl srážkově i teplotně nadprůměrný. V období od 1.6. do 20.6. bylo suché a horké počasí v období od 16.6. do 21.6. teploty překračovaly 30°C, což pro růst chmele není optimální. Počasí se zlepšilo ve 3 dekádě kdy přišly dešťové srážky bouřkového charakteru, které sebou přinesly větší množství srážek a krupobití. V oblasti postižené prudkými dešti a kroupami napršelo až 150 mm. Celkem bylo poškozeno přibližně 900 ha s rozsahem poškození od 10% do 100%. Totálně zničené porosty odhadujeme na rozloze cca 200 ha.

2. Hodnocení vegetace a zdravotního stavu chmele

Porosty chmelnic jsou většinou dorostlé ke stropu konstrukce. Zdravotní stav chmele hodnotíme jako dobrý. Pokračovala chemická ochrana chmele proti houbovým chorobám. Výskyt mšice a svilušky chmelové byl velmi slabý, a tak ošetření nebylo nutno provádět na celé ploše, ale pouze tam kde byl zaznamenán větší výskyt.

 Zpět