Vegetační zpráva leden - duben 2020
 (Žatecko)


1. Základní klimatické údaje

 

 
Teplota °C
Měsíc
2020
2019
30-tiletý prům.
rozdíl
(2020-2019)
leden
1,6
0,5
-0,7
+1,1
únor
5,4
2,0
0,4
+3,4
březen
5,3
7,2
4,3
-1,9
duben
10,7
9,6
9,1
+1,1
Suma
19,3
19,3
13,1
+3,7
 
 
Srážky mm
Měsíc
2020
2019
30-tiletý prům.
rozdíl
(2020-2019)
leden
8,2
12,6
21,5
-4,4
únor
45,4
19,8
20,0
+25,6
březen
31,8
22,6
25,9
+9,2
duben
12,8
30,6
30,7
-17,8
Suma
98,2
85,6
98,1
+12,6

  Duben

Rok 2020 2019
Maximální teplota - °C 26,2 (16.04.) 25,7 (26.04.)
Minimální teplota - °C -7,5 (01.04.) -4,1 (14.04.)
Maximální srážky - mm 12,0 (19.04.) 23,4 (29.04.)
Počet suchých dnů 27

25

 

Počasí v měsících leden až duben bylo jako v loňském roce výrazně teplejší než dlouhodobý průměr. Co se týče srážek je celkově shodný s dlouhodobým průměrem, avšak nebyly rovnoměrně rozložené, o co více napršelo v únoru o to měně v dubnu. Duben byl z hlediska posledních několika let nejsušší a taky výrazně teplejší.

 

2. Hodnocení stavu jarních prací a vegetace

Charakter počasí umožnil zahájení jarních prací o něco dříve. Řez chmele začal již v polivině března u hybridních odrůd Sládek, Premiant a Agnus. U odrůdy Žateckého poloraného červeňáku začal na konci března. Zavádění chmele u hybridů začalo okolo 15.dubna. Žatecký poloraný červeňák se částečně začal závádět již koncem měsíce.

Byla provedena chemická ochrana chmele proti plísním a živočišným škůdcům a toi hlavně proti dřepčíku chmelovému, jehož výskyt je v letošním roce výrazně větší.

 

3. Přehled sklizňových ploch chmele v ČR k 30.04.2020 ( zdroj ÚKZÚZ Žatec )

Odrůda žatecko (ha) z toho výsaz úštěcko (ha) z toho výsaz tršicko (ha) z toho výsaz ČR  (ha) z toho výsaz
ŽPČ 3 301,6 100,7 413,3 7,5 486,1 70,1 4 201,0 178,3
Agnus  43,4 0,0 7,8 0,0 1,7 0,0 53,0 0,0
Blues 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6
Bohemie 0,4 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 1,1 0,0
Boomerang 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2
Cascade 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0
Country 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8
Gaia 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0
Hallertauer Tradition 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0
Harmonie 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 0,0
Hallertauer Perla 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0
Kazbek 20,7 0,0 4,8 0,0 3,9 0,0 29,4 0,0
Premiant 106,3 9,1 36,6 0,0 47,5 5,1 190,5 14,2
Rubín 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0
Saaz late 42,4 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 44,1 0,0
Saaz Special 41,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,5 7,0
Sládek 235,2 31,4 42,4 4,0 86,3 2,7 263,9 38,1
Vital 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0
Ostatní 8,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3 0,5
Celkem 3 814,5 143,3 504,8 11,5 628,0 77,8 4 947,4 239,7


Zpět