Vegetační zpráva leden - duben 2020
 (Žatecko)


1. Základní klimatické údaje

 

 
Teplota °C
Měsíc
2020
2019
30-tiletý prům.
rozdíl
(2020-2019)
leden
1,6
0,5
-0,7
+1,1
únor
5,4
2,0
0,4
+3,4
březen
5,3
7,2
4,3
-1,9
duben
10,7
9,6
9,1
+1,1
Suma
19,3
19,3
13,1
+3,7
 
 
Srážky mm
Měsíc
2020
2019
30-tiletý prům.
rozdíl
(2020-2019)
leden
8,2
12,6
21,5
-4,4
únor
45,4
19,8
20,0
+25,6
březen
31,8
22,6
25,9
+9,2
duben
12,8
30,6
30,7
-17,8
Suma
98,2
85,6
98,1
+12,6

  Duben

Rok 2020 2019
Maximální teplota - °C 26,2 (16.04.) 25,7 (26.04.)
Minimální teplota - °C -7,5 (01.04.) -4,1 (14.04.)
Maximální srážky - mm 12,0 (19.04.) 23,4 (29.04.)
Počet suchých dnů 27

25

 

Počasí v měsících leden až duben bylo jako v loňském roce výrazně teplejší než dlouhodobý průměr. Co se týče srážek je celkově shodný s dlouhodobým průměrem, avšak nebyly rovnoměrně rozložené, o co více napršelo v únoru o to měně v dubnu. Duben byl z hlediska posledních několika let nejsušší a taky výrazně teplejší.

 

2. Hodnocení stavu jarních prací a vegetace

Charakter počasí umožnil zahájení jarních prací o něco dříve. Řez chmele začal již v polivině března u hybridních odrůd Sládek, Premiant a Agnus. U odrůdy Žateckého poloraného červeňáku začal na konci března. Zavádění chmele u hybridů začalo okolo 15.dubna. Žatecký poloraný červeňák se částečně začal závádět již koncem měsíce.

Byla provedena chemická ochrana chmele proti plísním a živočišným škůdcům a toi hlavně proti dřepčíku chmelovému, jehož výskyt je v letošním roce výrazně větší.

 

3. Přehled sklizňových ploch chmele v ČR k 30.04.2019 ( zdroj ÚKZÚZ Žatec )

Odrůda žatecko (ha) z toho výsaz Plocha 2018 úštěcko (ha) z toho výsaz Plocha 2018 tršicko (ha) z toho výsaz Plocha 2018 ČR  (ha) z toho výsaz

Plocha 2018

ŽPČ 3 360 120  3 401 429 4 457 475 10 494 4 264 134 4352
Agnus  48 14  37 8 5 3 2 0 2

58

19 42
Bohemie 0 0  1 0 0 0 1 0 1 1 0 2
Cascade 1 0  1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Harmonie 8 8  7 0 0 0 0 0 0 8 0 7
Kazbek 24 0  25 5 0 5 4 0 4 33 0 34
Premiant 111 28  99 36 4 32 46 8 39 193 40 170
Rubín 2 0  2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Saaz late 44 0  44 0 0 0 2 0 2 46 0 46
Saaz Special 41 7  34 0 0 0 0 0 0 41 7 34
Sládek 215 25  199 38 3 36 91 13 87 344 41 322
Vital 3 0  3 0 0 1 0 0 0 3 0 4
Ostatní 10 0  10 0 0 0 0 0 0 10 0 10

Celkem

3 867
194 3863
516 16 534 621 31 629 5 004

241

5026


Zpět