Vegetační zpráva leden - duben 2019
 (Žatecko)


1. Základní klimatické údaje

 

 
Teplota °C
Měsíc
2019
2018
30-tiletý prům.
rozdíl
(2019-2018)
leden
0,5
3,4
-2,0
-2,9
únor
2,0
-2,2
-0,2
4,4
březen
7,2
1,5
3,6
5,7
duben
9,6
12,5
8,5
-2,9
Suma
19,3
16,2
9,9
10,1
 
 
Srážky mm
Měsíc
2019
2018
30-tiletý prům.
rozdíl
(2019-2018)
leden
12,6
28,2
20,0
-15,6
únor
19,8
4,0
19,0
15,8
březen
22,6
35,6
23,0
-13,0
duben
30,6
21,6
32,0
9,0
Suma
85,6
89,4
94,0
-3,8

  Duben

Rok 2019 2018
Maximální teplota - °C 25,7 (26.04.) 27,1 (21.04.)
Minimální teplota - °C -4,1 (14.04.) -4,4 (07.04.)
Maximální srážky - mm 23,4 (29.04.) 14,0 (16.04.)
Počet suchých dnů 25

21

 

Z porovnání základních údajů o teplotách a srážkách, lze charkterizovat první čtvrletí jako nadprůměrně teplé a to hlavně v březnu, kdy oproti dlouhodobému průměru byla teplota vyšší o 3,6°C.

Srážky v jednotlivých měsících se pohybovali na hodnotách dlouhodobého průměru, i když měsíc duben by se dal hodnotit jako extrémně suchý, neboť až do 25.dubna v žatecké oblasti nepršelo.

první srážky byly 26.dubna 6,0 mm a 29.dubna 23,4 mm. Zároveň se výrazněji ochladilo.

 

2. Hodnocení stavu jarních prací a vegetace

Tak jako v loňském roce začaly jarní práce ve chmelnicích v mírném předstihu. Řez chmele začal již v polivině března u hybridních odrůd Sládek, Premiant a Agnus.

U odrůdy Žateckého poloraného červeňáku začal na konci března. Vzhledem k průběhu počasí měsíce dubna kdy nebyly teploty tak vysoké jako v roce 2018, je stav porostů

v normálu. Zavádění chmele u hybridů začalo okolo 15.dubna. Žatecký poloraný červeňák se začne zavádět v obvyklém termínech od 5.5 - 10.5..

Byla provedena chemická ochrana chmele proti plísním a živočišným škůdcům a toi hlavně proti dřepčíku chmelovému, jehož výskyt je v letošním roce výrazně větší.

 

3. Přehled sklizňových ploch chmele v ČR k 30.04.2019 ( zdroj ÚKZÚZ Žatec )

Oproti roku 2018 celková plocha o 22 ha, a u odrůdy žatecký poloraný červeňák klesla plocha o 88 ha.

 

Odrůda žatecko (ha) z toho výsaz Plocha 2018 úštěcko (ha) z toho výsaz Plocha 2018 tršicko (ha) z toho výsaz Plocha 2018 ČR  (ha) z toho výsaz

Plocha 2018

ŽPČ 3 360
120  3 401 429 4
457 475 10
494 4 264 134 4352
Agnus  48
14
 37 8
5
3 2 0
2

58

19
42
Bohemie 0
0  1 0 0 0 1 0 1 1
0 2
Cascade 1 0  1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Harmonie 8
8
 7 0 0 0 0 0 0 8
0
7
Kazbek 24 0  25 5 0 5 4 0
4 33 0
34
Premiant 111
28
 99 36 4
32 46
8
39 193 40
170
Rubín 2 0
 2 0 0 0 0 0 0 2 0
2
Saaz late 44 0
 44 0 0 0 2 0 2 46 0
46
Saaz Special 41 7
 34 0 0 0 0 0 0 41
7
34
Sládek 215
25  199 38 3
36 91
13
87 344 41
322
Vital 3 0  3 0
0
1 0 0 0 3
0
4
Ostatní 10
0  10 0 0 0 0 0 0 10
0 10

Celkem

3 867
194 3863
516 16 534 621 31
629 5 004

241

5026


Zpět