Vegetační zpráva červen 2019
(Žatecko)

 

1. Základní klimatické údaje

 

 
Teplota °C
Měsíc
2019
2018

30-tiletý prům.

červen
21,4
18,4
16,7
 
 
Srážky mm
Měsíc
2019
2018

30-tiletý prům.

červen
56,2
52,8
56,0
 
 
Srážky od počátku roku v mm
Měsíc
2019
2018

30-tiletý prům.

leden-červen

203,0
203,0
204,0
 

 

Rok 2019 2018

Maximální teplota - °C

37,7 (26.06.)

30,1 (21.06.)

Minimální teplota - °C

5,3 (09.06.)

7,0 (22.06.)

Maximální srážky - mm

43,0 (10.06.)

20,0 (01.06.)

Počet suchých dnů

21 20

 

 

Měsíce duben a květen byly velmi příznivé a dávali předpoklad k dobré úrodě chmele, červen však byl opět jako v loňském roce teplotně nadprůměrný v porovnání s 30-letým průměrem a to o 4,7°C.

Srážky byly průměrné, ale většina srážek spadla v první dekádě a od polviny měsíce již v žatecké oblasti nepršelo.

 

2. Hodnocení stavu vegetace 

 

Porosty chmelnic jsou vzhledem k vysokým teplotám ve třetí dekádě června spíše slabší většina chmelnic nedosáhla stropu konstrukce. Růst chmele se výrazně zpomalil a pokud nedojde k výraznějším srážkám a k poklesu

teplot, tak se růst chmele téměř zastaví.

 

3. Zdravotní stav chmele

 

Zdravotní stav chmele hodnotíme jako dobrý. Pokračovala chemická ochrana chmele proti houbovým chorobám a také proti mšici a svilušcechmelové, jejichž výskyt byl větší než v loňském roce.Zpět