Vegetační zpráva leden - duben 2018
 (Žatecko)


1. Základní klimatické údaje

  

 
Teplota °C
Měsíc
2018
2017
30-tiletý prům.
rozdíl
(2018-2017)
leden
3,4
-4,7
-2,0
8,1
únor
-2,2
1,6
-0,2
-3,8
březen
1,5
7,0
3,6
-5,5
duben
12,5
8,4
8,5
4,1
Suma
15,2
12,3
9,9
 2,9
 
 
Srážky mm
Měsíc
2018
2017
30-tiletý prům.
rozdíl
(2018-2017)
leden
28,2
8,0
20,0
20,2
únor
4,0
15,2
19,0
-11,2
březen
35,6
29,2
23,0
6,4
duben
21,6
46,4
32,0
-24,8
Suma
89,4
98,8
94,0
 -9,4

  Duben

Rok 2018 2017
Maximální teplota - °C 27,1 (21.04.) 23,6 (10.04.)
Minimální teplota - °C -4,4 (07.04.) -3,5 (21.04.)
Maximální srážky - mm 14,0 (16.04.) 12,8 (04.04.)
Počet suchých dnů 21

15

 

Porovnání základních údajů o teplotách a srážkách ukazují na velké rozdíly mezi jednotlivými měsíci. Zatímco měsíc leden byl charakterizován jako nejteplší za několik podledních let,

oproti dlouhodobému průměru byla teplota vyšší o 5,4°C, byl měsíc únor teplotně chladnější  a téměř bez srážek, pouze 4,0 mm, což je pouze 21 % z 30-letého průměru.

Měsíc březen byl teplotně lehce podprůměrný, srážkově nadprůměrný o 12,6 mm (+ 54,8%).

Duben byl charakterizován jako velmi teplý a suchý, teploty se často pohybovaly nad 20°C a několikrát překročily 25°C, což značně urychlilo růst vegetace.

  

2. Hodnocení stavu jarních prací a vegetace

Jarní práce ve chmelnicích díky příznivému počasí začaly v mírném předstihu. Řez chmele začal již koncem března u hybridních odrůd Sládek, Premiant a Agnus.

Řez u hlavní odrůdy Žateckého poloraného červeňáku začal v první dekádě dubna. V průběhu měsíce dubna díky teplému počasí chmel urychlil růst a tak se stalo běžné,

že práce ve chmelnicích probíhali současně, řez chmele, zavěšování chmelovodičů a zavádění chmelových rév na drát. Tento stav měl za následek nedostatek sezonních pracovníků.

Zavádění chmele u hybridů začalo vtřetí dekádě dubna. Žatecký poloraný červeňák se začne zavádět již začátkem měsíce května.

Stav porostů je oproti normální rokům cca o 2 týdny napřed. Byla provedena chemická ochrana chmele proti plísním a živočišným škůdcům.

 

3. Přehled sklizňových ploch chmele v ČR k 30.04.2018 ( zdroj ÚKZÚZ Žatec )

Oproti roku 2017 došlo k navýšení ploch o 81 ha, z toho 31 ha u odrůdy ŽPČ.

 

Odrůda žatecko (ha) z toho výsaz úštěcko (ha) z toho výsaz tršicko (ha) z toho výsaz ČR  (ha) z toho výsaz
                 
ŽPČ 3 401 149 457 8 494 76 4 352 233
Agnus  37 2 3 0 2 2

42

4
Bohemie 1 0 0 0 1 0 2 0
Cascade 1 0 0 0 0 0 1 0
Hallertau Traditon 1 0 0 0 0 0 1 0
Harmonie 7 2 0 0 0 0 7 2
Kazbek 25 0 5 0 4 2 34 2
Perle 1 0 0 0 0 0 1 0
Premiant 99 3 32 0 39 4 170 7
Rubín 2 1 0 0 0 0 2 1
Saaz late 44 2 0 0 2 0 46 2
Saaz Special 34 2 0 0 0 0 34 2
Sládek 199 28 36 6 87 4 322 38
Vital 3 0 1 1 0 0 4 1
Ostatní 8 0 0 0 0 0 8 0

Celkem

3 863
189 534 15 629 88 5 026

292

 Zpět