Vegetační zpráva leden - duben 2017
 (Žatecko)


1. Základní klimatické údaje

  

 
Teplota °C
Měsíc
2017
2016
30-tiletý prům.
rozdíl
(2017-2016)
leden
-4,7
-0,2
-2,0
-4,5
únor
1,6
3,8
-0,2
-1,2
březen
7,0
4,5
3,6
2,5
duben
8,4
8,4
8,5
0,0
Suma
12,3
16,5
9,9
 -4,2
 
 
Srážky mm
Měsíc
2017
2016
30-tiletý prům.
rozdíl
(2017-2016)
leden
8,0
23,8
20,0
-15,8
únor
15,2
23,4
19,0
-8,2
březen
29,2
23,8
23,0
5,4
duben
46,4
14,8
32,0
31,6
Suma
98,8
85,8
94,0
 13,0

  Duben

Rok 2017 2016
Maximální teplota - °C 23,6 (10.04.) 24,2 (05.04.)
Minimální teplota - °C -3,5 (21.04.) -3,7 (02.04.)
Maximální srážky - mm 12,8 (04.04.) 5,8 (13.04.)
Počet suchých dnů 15

23

 

Ve srovnání s dlouhodobým průměrem byly měsíce leden a únor teplotně i srážkově podprůměrné, oproti tomu byly v březnu teploty i srážky nadprůměrné. Teploty +3,4°C  a srážky +6,2 mm.

Měsíc duben byl v porovnání s 30-tiletým průměrem, a to jak a teplotně průměrný  avšak srážkově nadprůměrný +14,4 mm.

 

2. Hodnocení stavu jarních prací a vegetace

 

Jarní práce v dubnu začaly díky teplému počasí v březnu v mírném předstihu, přesto zavádění hybridů (Sládek, Premiant a Agnus) se díky chladnému počasí v druhé polovině dubna mírně posunulo.

Zavádění chmele u hybridů proběhlo na přelomu dubna a května. Žatecký poloraný červeňák se začne zavádět v druhém týdnu měsíce května. Porosty jsou oproti loňskému roku mírně opožděné.

 

3. Přehled sklizňových ploch chmele v ČR k 30.04.2017 ( zdroj ÚKZÚZ Žatec )

Oproti roku 2016 došlo k navýšení ploch o 162 ha.

 

Odrůda žatecko (ha) z toho výsaz úštěcko (ha) z toho výsaz tršicko (ha) z toho výsaz ČR  (ha) z toho výsaz
                 
ŽPČ 3 390 204 459 23 472 35 4 321 262
Agnus  39 4 3 0 0 0

42

4
Bohemie 1 0 0 0 1 0 2 0
Cascade 1 0 0 0 0 0 1 0
Hallertau Traditon 1 0 0 0 0 0 1 0
Harmonie 5 0 0 0 0 0 5 0
Kazbek 24 10 5 2 5 0 34 12
Ostatní 8 0 0 0 0 0 8 0
Perle 1 0 0 0 0 0 1 0
Premiant 96 0 34 0 35 0 165 0
Rubín 1 0 0 0 0 0 1 0
Saaz Late 42 3 0 0 2 0 44 3
Saaz Special 26 7 0 0 0 0 26 7
Sládek 177 19 29 2 85 7 291 28
Vital 3 0 0 0 0 0 3 0

Celkem

3 815
247 530 27 600 42 4 945

316

 Zpět