Vegetační zpráva leden - duben 2016
 (Žatecko)


1. Základní klimatické údaje

  

 
Teplota °C
Měsíc
2016
2015
30-tiletý prům.
rozdíl
(2016-2015)
leden
-0,2
2,6
-2,0
-2,4
únor
3,8
0,8
-0,2
3,0
březen
4,5
5,2
3,6
-0,7
duben
8,4
8,7
8,5
-0,3
Suma
16,5
17,3
9,9
 -0,8
 
 
Srážky mm
Měsíc
2016
2015
30-tiletý prům.
rozdíl
(2016-2015)
leden
23,8
13,6
20,0
10,2
únor
23,4
2,4
19,0
21,0
březen
23,8
32,2
23,0
-8,4
duben
14,8
34,4
32,0
-19,6
Suma
85,8
82,2
94,0
 3,6

  Duben

Rok 2016 2015
Maximální teplota - °C 24,2 (05.04.) 24,1 (15.04.)
Minimální teplota - °C -3,7 (02.04.) -3,9 (07.04.)
Maximální srážky - mm 5,8 (13.04.) 12,8 (28.04.)
Počet suchých dnů 23

19

 

Ve srovnání s dlouhodobým průměrem byly první tři měsíce teplotně nadprůměrné, srážky byly v měsících leden až březen průměrné, duben výrazně podprůměrný pouze 14,8 mm což je 46 % dlouhodobého průměru.

Měsíc duben je tak v porovnání s 30-tiletým průměrem, a to jak srážkově podprůměrný a teplotně průměrný.

 

2. Hodnocení stavu jarních prací a vegetace

 

Jarní práce v dubnu proběhly včas a v dobré kvalitě. Stav porostu  odpovídá danému období.

Zavádění chmele bylo započato koncem dubna u odrůd Sládek a Premiant. Žatecký poloraný červeňák se začne zavádět v okolo 10.května.

 

3. Přehled sklizňových ploch chmele v ČR k 30.04.2016 ( zdroj ÚKZÚZ Žatec )

Oproti roku 2015 došlo k navýšení ploch o 161 ha.

 

Odrůda žatecko (ha) z toho výsaz úštěcko (ha) z toho výsaz tršicko (ha) z toho výsaz ČR  (ha) z toho výsaz
                 
ŽPČ 3 305 236 445 31 444 33 4 194 3
Agnus  36 3 3 0 0 0

39

3
Bohemie 1 0 0 0 1 0 2 0
Bor 0 0 0 0 0 0 1 0
Cascade 1 0 0 0 0 0 1 0
Perle 1 0 0 0 0 0 1 0
Hallertau Traditon 1 0 0 0 0 0 1 0
Harmonie 5 0 0 0 0 0 5 0
Kazbek 14 2 2 0 5 0 21 2
Premiant 100 2 36 0 43 0 179 3
Rubín 1 0 0 0 0 0 1 0
Saaz Late 39 7 0 0 2 0 41 7
Saaz Special 20 0 0 0 0 0 20 0
Sládek 161 20 27 6 79 7 267 33
Vital 2 0 0 0 0 0 2 0
Ostatní 9 0 0 0 0 0 9 0

Celkem

3 696
270 513 37 574 40 4 783

347

 Zpět