Vegetační zpráva květen 2016
(Žatecko)

 

1. Základní klimatické údaje

 

 
Teplota °C
Měsíc
2016
2015
30-tiletý prům.
květen
14,3
13,3
13,4
 
 
Srážky mm
Měsíc
2016
2015
30-tiletý prům.
květen
20,6
18,8
54,0
 
 
Srážky od počátku roku v mm
Měsíc
2016
2015
30-tiletý prům.
leden - květen
106,4
101,1
148,0
 

 

Rok 2016 2015
Maximální teplota - °C 29,2 (22.05.) 23,3 (04.05.)
Minimální teplota - °C 1,8 (15.05.) 0,8 (02.05.)
Maximální srážky - mm 4,8 (24.05.) 5,4 (12.05.)
Počet suchých dnů 23 14

 

Měsíc květen byl srážkově velmi slabý, pouze 20,6 mm což oproti dlouhodobému průměru je o 33,4 mm méně. Hodnota průměrné teploty oproti 30-tiletému průměru byla o 0,9 °C vyšší.

Dne 23.5. zasáhly Česko silné bouřky a v několika oblastech kroupy, které postihly i žateckou a úštěckou oblast. Celkem bylo poškozeno kroupami cca 130 ha, z toho 70 ha na žatecku

a 60 ha na úštěcku. Převážně se jedná o chmelnice osázené odrůdou Žatecký poloraný červeňák a Premiant.

 2. Hodnocení stavu vegetace

Jarní práce proběhly na všech plochách v čas. Na konci měsíce dosahoval chmel výšky 2 - 4 m . Zdravotní stav chmele je dobrý.

Byla provedena ochrana chmele proti houbovým chorobám.Zpět