Vegetační zpráva červenec 2016
(Žatecko)1. Základní klimatické údaje

 

 
Teplota °C
Měsíc
2016
2015
30-tiletý prům.
červenec
20,7
20,5
18,0
 
 
Srážky mm
Měsíc
2016
2015
30-tiletý prům.
červenec
66,4
47,2
59,0
 
 
Srážky od počátku roku v mm
Měsíc
2016
2015
30-tiletý prům.
leden-červenec
263,8
233,7
263,0
 

 

Rok 2016 2015

Maximální teplota - °C

34,4 (11.07.) 36,4 (22.07.)

Minimální teplota - °C

8,0 (07.07.) 5,8 (11.07.)

Maximální srážky - mm

15,4 (23.07.) 16,4 (05.07.)

Počet suchých dnů

18

17

 

Červenec byl oproti 30letému průměru nadprůměrný co do teplot (+2,7 °C). Srážky byly mírně nadprůměrné (+7,4 mm). Tato data jsou z meteostanice Žatec, které zde prezentujeme pro žateckou oblast.

 

2. Hodnocení stavu vegetace

 

Průběh počasí byl pro vývoj a růst chmele příznivý. Většina ploch přerostla strop konstrukce, menší část chmelnic je těsně pod stropem konstrukce. Nasazení květů je velmi pěkné, první hlávky se objevily již v půli měsíce a ke konci měsíce byly již velmi pěkné cca 1 - 2 cm.

Vzhledem k dosavadnímu vývoji počasí můžeme očekávat velmi dobré vyhlávkování. Začátek sklizně můžeme očekávat okolo 20. srpna. Vzhledem ke stavu porostů odhadujeme výnos chmele na úrovni průměru 1,1 - 1,2 t u hlavní odrůdy - Žatecký poloraný červeňák.

 

3. Zdravotní stav chmele

 

Zdravotní stav chmele je celkově dobrý. Průběh počasí ale kladl zvýšené nároky na ochranu proti plísňovým chorobám. Ochrana proti škůdcům mšici chmelové a svilušce chmelové proběhla rovněž bez potíží.
 Zpět