Vegetační zpráva leden - duben 2015
 (Žatecko)


1. Základní klimatické údaje

  

 
Teplota °C
Měsíc
2015
2014
30-tiletý prům.
rozdíl
(2015-2014)
leden
2,6
0,5
-2,0
2,1
únor
0,8
1,9
-0,2
-1,1
březen
5,2
6,4
3,6
-1,2
duben
8,7
10,9
8,5
-2,2
Suma
17,1
19,7
9,9
 -2,6
 
 
Srážky mm
Měsíc
2015
2014
30-tiletý prům.
rozdíl
(2015-2014)
leden
13,6
18,4
20,0
-4,8
únor
2,4
7,2
19,0
-4,8
březen
32,2
12,2
23,0
20,0
duben
34,0
61,6
32,0
-27,6
Suma
82,2
99,4
94,0
 -17,2

  Duben

Rok 2015 2014
Maximální teplota - °C 24,1 (15.04.) 23,3 (07.04.)
Minimální teplota - °C -3,9 (07.04.) -4,2 (17.04.)
Maximální srážky - mm 12,8 (28.04.) 23,4 (28.04.)
Počet suchých dnů 19

17

 

Ve srovnání s dlouhodobým průměrem byly první tři měsíce teplotně nadprůměrné, srážky byly slabé, napršelo pouze 48,2 mm což je o 13,8 mm méně než dlouhodobý průměr za měsíce leden až březen.

Měsíc duben lze považovat za normální v porovnání s 30-tiletým průměrem, a to jak srážkově tak i teplotně.

 

2. Hodnocení stavu jarních prací a vegetace

 

Příznivý průběh počasí v dubnu umožnil provádění všech jarních prací, drátkování a řez chmele, které proběhly plynule a kvalitně. Stav porostu  odpovídá danému období.

Zavádění chmele bylo započato koncem dubna u odrůd Sládek a Premiant. Žatecký poloraný červeňák se začne zavádět v obvyklém termínu 5.-10.května.

 

3. Přehled sklizňových ploch chmele v ČR k 30.04.2015 ( zdroj ÚKZÚZ Žatec )

 

Odrůda žatecko (ha) z toho výsaz úštěcko (ha) z toho výsaz tršicko (ha) z toho výsaz ČR  (ha) z toho výsaz
                 
ŽPČ 3 183 284 433 57 416 25 4 032 366
Agnus  35 1 3 0 0 0

38

1
Bohemie 1 0 0 0 1 0 2 0
Bor 1 0 0 0 0 0 1 0
Cascade 1 1 0 0 0 0 1 1
Perle 1 0 0 0 0 0 1 0
Hallertau Traditon 1 0 0 0 0 0 1 0
Harmonie 5 0 0 0 0 0 5 0
Kazbek 13 1 2 0 5 0 20 1
Premiant 100 3 36 0 43 0 179 3
Rubín 1 0 0 0 0 0 1 0
Saaz Late 32 20 0 0 2 0 34 20
Saaz Special 20 9 0 0 0 0 20 9
Sládek 163 10 22 6 84 4 269 20
Vital 2 1 0 0 0 0 2 1
Ostatní 11 1 0 0 0 0 11 1

Celkem

3 570
331 496 63 551 29 4 617

423

 Zpět