Vegetační zpráva květen 2015
(Žatecko)

 

1. Základní klimatické údaje

 

 
Teplota °C
Měsíc
2015
2014
30-tiletý prům.
květen
13,3
12,9
13,4
 
 
Srážky mm
Měsíc
2015
2014
30-tiletý prům.
květen
18,8
112,2
54,0
 
 
Srážky od počátku roku v mm
Měsíc
2015
2014
30-tiletý prům.
leden - květen
101,1
211,6
148,0
 

 

Rok 2015 2014
Maximální teplota - °C 23,3 (04.05.) 27,9 (22.05.)
Minimální teplota - °C 1,8 (15.05.) -1,0 (04.05.)
Maximální srážky - mm 5,4 (12.05.) 36,4 (27.05.)
Počet suchých dnů 14 12

 

Měsíc květen byl srážkově velmi slabý, pouze 18,8 mm což oproti dlouhodobému průměru je o 35,2 mm méně. Hodnota průměrné teploty je téměř shodná s 30-tiletým průměrem, což s ohledem na nedostatek srážek můžeme považovat za přínosné, neboť nedocházelo k velkému výparu vláhy.

 

2. Hodnocení stavu vegetace

Jarní práce proběhly bez větších problému na všech plochách. Na konci měsíce dosahoval chmel výšky 2 - 3 m . Zdravotní stav chmele je zatím velmi dobrý.

 

 

 Zpět