Vegetační zpráva červenec 2015
(Žatecko)1. Základní klimatické údaje

 

 
Teplota °C
Měsíc
2015
2014
30-tiletý prům.
červenec
20,5
20,0
18,0
 
 
Srážky mm
Měsíc
2015
2014
30-tiletý prům.
červenec
47,2
127,6
59,0
 
 
Srážky od počátku roku v mm
Měsíc
2015
2014
30-tiletý prům.
leden-červenec
233,7
351,7
263,0
 

 

Rok 2015 2014

Maximální teplota - °C

36,4 (22.07.) 33,4 (20.07.)

Minimální teplota - °C

5,8 (11.07.) 7,1 (03.07.)

Maximální srážky - mm

16,4 (05.07.) 25,0 (28.07.)

Počet suchých dnů

17 14

 

Červenec byl oproti 30-tiletému průměru nadprůměrný co do teplot (+2,5 °C), avšak srážkově podprůměrný ( - 11,8 mm). Také od počatku roku jsou celkově srážky podprůměrné a to - 29,3 mm ( 11,0% méně ). Tato data jsou z meteostanice Žatec, které zde prezentujeme pro žateckou oblast. V letošním roce jsou však velké rozdíly ve srážkách v rámci žatecké oblasti, např. v Nesuchyni bylo naměřeno 19,6 mm srážek a v Kněževsi pouze 8,1 mm.

 

2. Hodnocení stavu vegetace

 

Chmel již na začátku měsíce na většině ploch dorostl do výše konstrukce a vypadal velmi pěkně což by mohlo naznačovat na velmi dobrou sklizeň. Avšak nedostatek srážek, kdy prakticky od 10.7. nebyly téměř žádne srážky, které v době kvetení a hlávkováni chybí, budou mít negativní vliv na velikost a váhu hlávek. Začátek sklizně odhadujeme v termínu 20.8. - 24.8. V současné době odhadujeme, že produkce chmele bude o 25 - 30% nižší oproti roku 2014.

 

3. Zdravotní stav chmele

 

Zdravotní stav chmele je celkově dobrý. Chemická ochrana chmele proti houbovým chorbám a živočišným škůdcům proběhla bez potíží. Vzhledem k trvajícím vysokým teplotám jsou obavy z většího výskytu a přemnožení svilušky chmelové, což by mohlo ovlivnit výnos i kvalitu chmele, a také začátek sklizně vzhledem k ochranné lhůtě používaných chemických přípravků.Zpět