Sklizňová a tržní zpráva, sklizeň 2014

 

První pěstitelé začali se sklizní o víkendu dne 16. - 17. 8. 2014, většina pak okolo 20. srpna 2014. Sklízení Žateckého poloraného červeňáku skončilo zhruba první víkend v září, sklizeň pokračovala dalšími odrůdami a poslední pěstitelé ukončovali sklizeň 13. - 15. září 2014.

 

1. Žatecký poloraný červeňák

 

Sklizňová plocha byla cca 3.900 ha. Předpokládaný hektarový výnos z této plochy by se měl pohybovat v rozmezí 1,2 - 1,3 t/ha, což je z dlouhodobého pohledu nadprůměrný výsledek. Celkovou produkci Žateckého poloraného červeňáku ze všech tří oblastí - Žatec, Úštěk, Tršice - odhadujeme
v rozmezí 4.700 - 5.100 tun.

 

Porovnání produkce Žateckého poloraného červeňáku v předchozích osmi letech:
2006 - 4.718 tun
2007 - 4.563 tun
2008 - 5.563 tun
2009 - 5.395 tun
2010 - 6.569 tun
2011 - 5.020 tun
2012 - 3.494 tun

 

Co se týče obsahu alfa hořkých látek, odhadujeme hodnotu okolo dlouhodobého průměru, což znamená přibližně v rozmezí 3,2 - 3,4 % (metodou EBC a hodnota po sklizni bez zohlednění ztrát způsobených přirozenou degradací). Celkovou průměrnou hodnotu alfa hořkých látek ovlivní zřejmě i fakt, že např. v pěstitelské oblasti Tršice je pouze málo hodnot pohybujících se nad 3 %.
Vizuální a zdravotní stav chmele je velmi dobrý, chmel je čistý a zelený, pouze ve vyjímečných případech zaznamenáváme následky peronospory.

 

2. Další české odrůdy

 

a) Agnus

 

Agnus byl sklízen zhruba na 40 ha s předpokládaným výnosem 1,9 - 2,0 t/ha, předpokládaná produkce bude do 80 tun, obsah alfa hořkých látek po prvních rozborech ukazuje na hodnoty 10,5 -11,0 %, což je dlouhodobý průměr. Výnos je spíše slabším průměrem.

 

Porovnání produkce odrůdy Agnus v posledních třech letech:
2011 - 85 tun
2012 - 63 tun
2013 - 80 tun

 

b) Premiant

 

Premiant byl sklízen zhruba na 187 ha s předpokládaným výnosem okolo 1,8 - 2,0 t/ha, což je dlouhodobý průměr, předpokládaná produkce okolo 350 tun, obsah alfa hořkých látek se jeví také jako dlouhodobý průměr, tzn. okolo 8,5 %.

 

Porovnání produkce odrůdy Premiant v posledních osmi letech:
2006 - 245 tun
2007 - 424 tun
2008 - 479 tun
2009 - 484 tun
2010 - 502 tun
2011 - 467 tun
2012 - 345 tun
2013 - 357 tun

Dalších zhruba 25 tun odrůdy Premiant bude k dispozici ze Slovenska.

 

c) Sládek

 

Sládek byl sklízen na 272 ha s předpokládaným hektarovým výnosem okolo dlouhodobého průměru, což znamená zhruba 2,3 - 2,4 t/ha. Celková produkce by se mohla přiblížit 600 tunám, obsah alfa hořkých látek se dá zatím z malého počtu rozborů charakterizovat jako slabší dlouhodobý průměr, tj. okolo 6,5 %.

 

Porovnání produkce odrůdy Sládek v posledních osmi letech:
2006 - 364 tun
2007 - 488 tun
2008 - 549 tun
2009 - 568 tun
2010 - 538 tun
2011 - 488 tun
2012 - 402 tun
2013 - 468 tun

 

d) Ostatní odrůdy

 

Z ostatních odrůd se v posledních několika letech stávají nejdůležitějšími odrůdami odrůda Kazbek, speciální odrůda používaná především minipivovary a odrůda Saaz Late, která by měla být určitou alternativou klasického Žateckého poloraného červeňáku pro segment piv mimo super premium.

 Kazbek byl letos pěstován na 18 ha, ale dominantně se jednalo o výsazy, proto odhadujeme celkovou produkci okolo 10 - 12 tun.

 Saaz Late byl pěstován cca na 15 ha, kde tvořily zhruba třetinu výsazy, proto odhad výnosu z této kombinace vychází asi na 1,3 - 1,4 t/ha a celkovou produkci okolo 20 tun.

Všechny ostatní odrůdy (Bor, Harmonie, Bohemie, Rubin, Vital, Saaz Special, HHT, HPE a pokusné odrůdy) byly pěstovány na ploše asi 36 ha a měly by přinést dohromady dodatečnou produkci dalších cca 60 tun.

 

3. Celková produkce v České republice, sklizeň 2014

 

Celkovou produkci v České republice na základě výše zmíněných údajů odhadujeme v rozmezí
5.800-6.200 tun.

 

Porovnání celkové produkce v posledních osmi letech:
2006 - 5.453 tun
2007 - 5.631 tun
2008 - 6.753 tun
2009 - 6.616 tun
2010 - 7.772 tun
2011 - 6.088 tun
2012 - 4.338 tun
2013 - 5.330 tun

 

4. Situace na trhu

 

Rok 2014 se dá charakterizovat jako rok s optimálními klimatickými podmínkami (příjemné letní teploty, dostatek docela příznivě rozložených přirozených srážek, navíc téměř nedošlo k výskytu jevů jako jsou kroupy, bouřky nebo záplavy a zátopy v masivnějším rozsahu, tak jako tomu bylo v předchozích letech), proto by celková produkce měla být významně vyšší než v předchozích dvou letech. Na druhé straně redukce ploch v minulých letech, stejně tak jako vysoká úroveň kontraktů jak mezi pěstiteli a obchodníky, tak mezi obchodníky a pivovary ukazuje, že i tak pozitivní klimatický vývoj i tak nadprůměrná sklizeň postačí pouze k vyplnění dlouhodobých smluv a v podstatě nevzniká žádný prostor pro volný trh (samozřejmě s výjimkou velmi malých prodejů za velmi vysoké ceny). V žádném případě nemůžeme mluvit o spotovém trhu tak jak ho chápeme v Německu nebo USA. V souvislosti s tím se také obchodníci, kteří si vyhodnocují současnou realitu, budou pravděpodobně obávat uzavírat další prodeje na podobně vysoce nakontrahované sklizně 2015, 2016 a asi i 2017.

 

Je velmi pravděpodobné, že se každý bude pokoušet zvýšit úroveň svého nákupu, či vlastní produkce při současném zastavení prodejů tak, aby si snížil pro nadcházející sklizně svoje riziko v případě, že některý z dalších roků již nebude tak klimaticky příznivý a sklizeň tak dobrá jako letos.

 

 Co to znamená pro pivovary:

 

- kdo přichází nyní, přichází již trochu pozdě
- jestli se i přesto budou realizovat některé menší prodeje, otázkou nebude ani tak cena jako skutečná dostupnost
- vyplněním dlouhodobých kontraktů tohoto roku by se měla situace minimálně u pivovarů kupujících na předkontrakty trochu uklidnit, stabilizovat skladové zásoby včetně nezbytné bezpečnostní rezervy pro případ nárustu výstavu nebo nepříznivých budoucích sklizní
- zřejmě je již pravý čas pomalu začít kontraktační rozhovory na období sklizní 2018 - 2021

 

 

Žatec 16. září 2014Zpět