Vegetační zpráva leden - duben 2014
 (Žatecko)


1. Základní klimatické údaje

  

 
Teplota °C
Měsíc
2014
2013
30-tiletý prům.
rozdíl
(2014-2013)
leden
0,5
0,1
-2,0
0,4
únor
1,9
0,0
-0,2
1,9
březen
6,4
0,0
3,6
6,4
duben
10,9
8,8
8,5
2,0
Suma
19,7
9,0
9,9
 10,7
 
 
Srážky mm
Měsíc
2014
2013
30-tiletý prům.
rozdíl
(2014-2013)
leden
18,4
16,0
20,0
2,4
únor
7,2
31,4
19,0
-24,2
březen
12,2
19,8
23,0
-7,6
duben
61,6
21,6
32,0
40,
Suma
99,4
88,8
94,0
 10,6

  Duben

Rok 2014 2013
Maximální teplota - °C 23,3 (07.04.) 26,8 (18.04.)
Minimální teplota - °C -4,2 (17.04.) -7,7 (08.04.)
Maximální srážky - mm 23,4 (28.04.) 5,8 (18.04.)
Počet suchých dnů 17

15

 

Ve srovnání s rokem 2013 byly první tři měsíce nadprůměrně teplejší oproti dlouhodobému průměru, srážky byly velice slabé, napršelo pouze 37,8 mm což je o 24,2 mm méně než dlouhodobý průměr.

V dubnu pokračovalo teplé a suché počasí prakticky až do konce měsíce, větší srážky přišly až 26. a 28.4. (19,6 a 23,4 mm). Proto celkově byl měsíc duben teplotně i srážkově nadprůměrný.

 

2. Hodnocení stavu jarních prací a vegetace

 

 

Suché a teplé počasí umožnilo časnější nástup všech jarních prací, drátkování a řez chmele, které proběhly plynule a kvalitně. Vegetace (např. řepka olejná začala kvést již v půlce dubna) je celkově

o 2 - 3 týdny napřed, což ale u chmele díky řezu zatím neplatí. Zavádění chmele již probíhá, a to u odrůd Sládek a Premiant. Žatecký poloraný červeňák se začne zavádět asi od 5.května.

 

3. Přehled sklizňových ploch chmele v ČR k 30.04.2014 ( zdroj ÚKZÚZ Žatec )

 

Odrůda žatecko (ha) z toho výsaz úštěcko (ha) z toho výsaz tršicko (ha) z toho výsaz ČR  (ha) z toho výsaz
                 
ŽPČ 3 094 260 407 47 403 23 3 904 330
Agnus  37 0 3 0 0 0

40

0
Bohemie 1 0 0 0 1 0 2 0
Bor 1 0 2 0 0 0 3 0
Perle 1 0 0 0 0 0 1 0
Hallertau Traditon 1 0 0 0 0 0 1 0
Harmonie 6 1 0 0 0 0 6 1
Kazbek 11 9 2 2 5 5 18 16
Premiant 99 8 40 0 48 8 187 16
Rubín 1 0 0 0 0 0 1 0
Saaz Late 13 5 0 0 2 0 15 5
Saaz Special 11 2 0 0 0 0 11 2
Sládek 171 15 20 4 81 17 272 36
Vital 1 0 0 0 0 0 1 0
Ostatní 10 0 0 0 0 0 10 0

Celkem

3 458
300 474 53 540 53 4 472

406

 

 Zpět