Vegetační zpráva červenec 2014
(Žatecko)1. Základní klimatické údaje

 

 
Teplota °C
Měsíc
2014
2013
30-tiletý prům.
červenec
20,0
20,3
18,0
 
 
Srážky mm
Měsíc
2014
2013
30-tiletý prům.
červenec
127,6
37,6
59,0
 
 
Srážky od počátku roku v mm
Měsíc
2014
2013
30-tiletý prům.
leden-červenec
351,7
379,9
263,0
 

 

Rok 2014 2013

Maximální teplota - °C

33,4 (20.07.) 37,1 (28.07.)

Minimální teplota - °C

7,1 (03.07.) 7,7 (13.07.)

Maximální srážky - mm

25,0 (28.07.) 18,4 (29.07.)

Počet suchých dnů

14 25

 

Červenec byl oproti 30letému průměru nadprůměrný co do teplot (+2,0 °C), tak i srážek (+ 68,6 mm).

 

2. Hodnocení stavu vegetace

 

Suchý červen výrazně ovlivnil růst chmele, v průběhu července chmel sice dorostl ke stropu konstrukce (7 m), avšak většina porostů má tvar spíše kuželovitý. V současné době je již chmel ve fázi kvetení a hlávkování. Nasazení květů je velmi pěkné a vzhledem k tomu, že je dostatek srážek mělo by být  i dobré vyhlávkování. Začátek sklizně očekáváme okolo 18. 8. 2014. Dle stavu porostů odhadujeme výnos chmele na úrovni průměru, tj. okolo 1,1 t.

 

3. Zdravotní stav chmele

 

Chmel je celkově v dobrém zdravotním stavu. Ochrana proti peronospoře chmelové i proti živočišným škůdcům je zatím velmi dobře zvládnutá.Zpět