Vegetační zpráva leden - duben 2013
 (Žatecko)


1. Základní klimatické údaje

  

 
Teplota °C
Měsíc
2013
2012
30-tiletý prům.
rozdíl
(2013-2012)
leden
0,1
2,0
-2,0
-1,9
únor
0,0
-3,4
-0,2
3,4
březen
0,0
6,2
3,6
-6,2
duben
8,9
8,7
8,5
0,2
Suma
9,0
13,5
9,9
 -4,5
 
 
Srážky mm
Měsíc
2013
2012
30-tiletý prům.
rozdíl
(2013-2012)
leden
16,0
32,2
20,0
-16,2
únor
31,4
3,6
19,0
27,8
březen
19,8
9,0
23,0
10,8
duben
21,6
45,8
32,0
-24,2
Suma
88,8
90,6
94,0
 -1,8

  

Rok 2013 2012
Maximální teplota - °C 26,8 (18.04.) 28,9 (28.04.)
Minimální teplota - °C -7,7 (08.04.) -7,9 (09.04.)
Maximální srážky - mm 5,8 (18.04.) 18,8 (24.04.)
Počet suchých dnů 15

15

 

Ve srovnání s rokem 2012 byly první tři měsíce výrazně chladnější oproti dlouhodobému průměru, srážkově byly v průměru. Měsíc duben byl teplotně mírně nadprůměrný ale  srážkově podprůměrný.

 

2. Hodnocení stavu jarních prací a vegetace

 

Průběh všech jarních prací, drátkování a řez chmele, proběhl plynule a bez obtíží, ačkoliv se předpokládalo jejich zpoždění vzhledem k velmi chladnému počasí v březnu, který byl oproti normálu extrémně studený.

Zahájení zavádění chmele začne 1.5. a to u odrůd Sládek a Premiant, u hlavní odrůdy Žatecký poloraný červeňák předpokládáme začátek okolo 10.5.

 

3. Přehled sklizňových ploch chmele v ČR k 30.04.2013 ( zdroj ÚKZÚZ Žatec )

  

Odrůda žatecko (ha) z toho výsaz úštěcko (ha) z toho výsaz tršicko (ha) z toho výsaz ČR  (ha) z toho výsaz
                 
ŽPČ 3 016 134 391 24 397 22 3 804 180
Agnus  48 0 3 0 0 0 51 0
Bohemie 1 0 0 0 1 0 2 0
Bor 3 0 2 0 0 0 5 0
Perle 1 0 0 0 0 0 1 0
Hallertau Traditon 1 0 0 0 0 0 1 0
Harmonie 5 3 0 0 0 0 5 3
Kazbek 3 2 0 0 0 0 3 2
Premiant 118 1 44 0 40 0 202 1
Rubín 1 0 0 0 0 0 1 0
Saaz Late 7 1 0 0 2 0 9 1
Saaz Special 6 4 0 0 0 0 6 4
Sládek 161 5 18 0 55 0 234 5
Vital 2 0 0 0 0 0 2 0
Ostatní 13 0 0 0 0 0 13 0

Celkem

3 386
150 458 24 495 22 4 339

196

 

 Zpět