Vegetační zpráva květen 2013
(Žatecko)

 

1. Základní klimatické údaje

 

 
Teplota °C
Měsíc
2013
2012
30-tiletý prům.
květen
12,6
14,8
13,4
 
 
Srážky mm
Měsíc
2013
2012
30-tiletý prům.
květen
124,8
25,6
54,0
 
 
Srážky od počátku roku v mm
Měsíc
2013
2012
30-tiletý prům.
leden - květen
213,7
116,2
148,0
 

 

Rok 2013 2012
Maximální teplota - °C 24,9 (17.05.) 31,1 (11.05.)
Minimální teplota - °C 3,2 (24.05.) -1,7 (18.05.)
Maximální srážky - mm 27,0 (30.05.) 7,8 (06.05.)
Počet suchých dnů 14 18

 

Květen byl z hlediska teplot a srážek výrazně odlišný od předchozích tří let. Hodnota průměrné teploty byla oproti dlouhodobému průměru nižší o 0,8 °C.

Na dešťové srážky byl květen výrazně bohatší a to jak oproti dlouhodobému průměru (+ 70,8 mm) tak i oproti loňskému roku (+ 99,2 mm). Od ledna je letošní rok také výrazně slabší co se týče slunečního svitu.

 

2. Hodnocení stavu vegetace

Nízké teploty, a to především denní, měly negativní vliv na růst chmele, a to hlavně u pozdních řezů což mělo za následek problémy se zaváděním chmele, jenž byl zaváděn na dvakrát ve vyšších polohách i na třikrát.

Z těchto důvodů hodnotíme stav porostů jako nevyrovnaný, kde cca 50 % chmele (řez chmele do 15. 4.) je normální stav, kde výška porostů je 3 - 4 m. U ostatních porostů to je 1 - 3 m. Ke konci měsíce přišly vydatné srážky, které na řadě míst měly za následek přemokření, což by mohlo mít další negativní vliv na růst chmele, neboť bude problematické tyto plochy řádně obdělat. Dále bylo nutné, vzhledem k vývoji počasí, provádět ošetření hlavně proti houbovým chorobám (perenospora chmelová).

 

 Zpět