Vegetační zpráva červen 2013
(Žatecko)

 

1. Základní klimatické údaje

 

 
Teplota °C
Měsíc
2013
2012

30-tiletý prům.

červen
16,5
17,2
16,7
 
 
Srážky mm
Měsíc
2013
2012

30-tiletý prům.

červen
128,6
51,4
56,0
 
 
Srážky od počátku roku v mm
Měsíc
2013
2012

30-tiletý prům.

leden-červen

342,3
167,7
204,0
 

 

Rok 2013 2012

Maximální teplota - °C

33,4 (18.06.)

32,4 (18.06.)

Minimální teplota - °C

5,3 (05.06.)

-0,1 (06.06.)

Maximální srážky - mm

47,2 (09.06.)

16,0 (20.06.)

Počet suchých dnů

14 11

 


Měsíc červen byl teplotně průměrný. Srážkově byl velmi vydatný, a to více jak dvojnásobně oproti 30letému průměru. Období vytrvalých srážek začalo již 26. 5. 2013 a trvalo až do 10. 6. 2013. V tomto období napršelo přes 150 mm srážek, což mělo za následek záplavy, které se nevyhnuly ani chmelnicím v Žatecké a Úštěcké oblasti. Z dostupných informací o škodách způsobených povodní a následnými záplavami bylo zasaženo cca 390 ha chmelnic, z toho 205 ha v Úštěcké oblasti a 185 ha v Žatecké oblasti.

 

2. Hodnocení stavu vegetace 

 

Stav porostů, které nebyly postiženy záplavami hodnotíme v celku jako dobrý, jak z hlediska vzrůstu tak zdravotního. Více jak třetina ploch dosahuje výšky konstrukce, ostatní plochy jsou cca 1-2 m od stropu konstrukce. Nadále však trvá dlouživý růst, a proto je reálné, že i tyto plochy dorostou do výše konstrukce.

  

3. Zdravotní stav chmele

 

Průběh počasí vytvářel příznivé podmínky pro vznik a šíření peronospory chmelové, takže chemická ochrana byla zaměřena hlavně proti této chorobě. Dále pak byla prováděna chemická ochrana proti mšici chmelové a svilušce chmelové. Celkově je chmel ve velmi dobré kondici, pouze na plochách, které byly postiženy povodněmi případně přívalovými srážkami (390 ha) je chmel značně zdevastovaný (chmel zde vyhnívá).

 
Zpět