Vegetační zpráva leden - duben 2012
 (Žatecko)


1. Základní klimatické údaje

  

 
Teplota °C
Měsíc
2012
2011
30-tiletý prům.
rozdíl
(2012-2011)
leden
2,0
-0,7
-2,0
2,7
únor
-3,4
-1,2
-0,2
-2,2
březen
6,2
4,0
3,6
2,2
duben
8,7
11,3
8,5
-2,6
Suma
13,5
13,4
9,9
 0,1
 
 
Srážky mm
Měsíc
2012
2011
30-tiletý prům.
rozdíl
(2012-2011)
leden
32,2
21,0
20,0
-1,6
únor
3,6
8,8
19,0
1,4
březen
9,0
26,8
23,0
16,6
duben
45,8
28,0
32,0
3,4
Suma
90,6
84,6
94,0
 6,0

  

Rok 2012 2011
Maximální teplota - °C 28,9 (28.04.) 24,6 (23.04.)
Minimální teplota - °C -7,9 (09.04.) -1,1 (18.04.)
Maximální srážky - mm 18,8 (24.04.) 14,2 (30.04.)
Počet suchých dnů 18

22

 

Průběh počasí v prvním čtvrtletí roku 2012 byl oproti průběhu počasí posledních dvou let odlišný. Teploty byly v letošním roku vyšší a to jak oproti minulému roku, tak i oproti dlouhodobému normálu. To způsobily vysoké průměrné teploty v měsíci lednu a březnu. Měsíc únor byl extrémně chladný s rekordními mrazy. Nejnižší teplota zaznamenaná stanicí Chmelařského institutu v Žatci byla – 20,2 °C. Srážky byly v prvním čtvrtletí pod dlouhodobým normálem.
Měsíc duben byl teplotně průměrný, srážkově nadprůměrný.

 

2. Hodnocení stavu jarních prací a vegetace

 

Jarní práce, a to hlavně řez chmele, proběhly plynule. Zavěšování a zapichování chmelovodičů bylo provedeno do konce dubna. Na konci měsíce započalo zavádění hybridních odrůd (Sládek a Premiant). První zavádění Žateckého poloraného červeňáku odhadujeme v termínu od 5. 5. 2012. Dále probíhá preventivní chemická ochrana chmele proti perenospoře chmelové, dále take probíhá ošetření proti lalokonosci libečkovému a také dřepčíku chmelovému, jehož výskyt se v posledních letech značně zvýšil pravděpodobně v souvislosti s pěstováním řepky olejné.

 

 

 3. Přehled sklizňových ploch chmele v ČR k 30.04.2012 ( zdroj ÚKZÚZ Žatec )

  

Odrůda žatecko (ha) z toho výsaz úštěcko (ha) z toho výsaz tršicko (ha) z toho výsaz ČR  (ha) z toho výsaz
                 
ŽPČ 3 032 78 398 2 424 0 3 854 80
Agnus  50 0 3 0 0 0 53 0
Bor 3 0 2 0 0 0 5 0
Fuggle 0 0 0 0 5 0 5 0
Harmonie 2 1 0 0 0 0 2 1
Kazbek 1 0 0 0 0 0 1 0
Premiant 140 0 44 0 63 0 247 0
Rubín 1 0 0 0 0 0 1 0
Saaz late 7 6 0 0 2 0 9 6
Saaz special 2 0 0 0 0 0 2 0
Sládek 163 0 18 3 60 0 241 3
Vital 3 1 0 0 0 0 3 1
Ostatní 11 0 0 0 1 0 12 0
Celkem 3 415
86 465 5 555 0 4 435 91

 



Zpět