Vegetační zpráva květen 2012
(Žatecko)

 

1. Základní klimatické údaje

 

 
Teplota °C
Měsíc
2012
2011
30-tiletý prům.
květen
14,8
13,2
13,4
 
 
Srážky mm
Měsíc
2012
2011
30-tiletý prům.
květen
25,6
59,8
54,0
 
 
Srážky od počátku roku v mm
Měsíc
2012
2011
30-tiletý prům.
květen
116,2
142,8
148,0
 

 

Rok 2012 2011
Maximální teplota - °C 31,1 (11.05.) 28,9 (26.05.)
Minimální teplota - °C -1,7 (18.05.) -2,8 (04.05.)
Maximální srážky - mm 7,8 (06.05.) 17,8 (02.05.)
Počet suchých dnů 18 18

 

Měsíc květen, jak vyplývá z naměřených hodnot, byl oproti dlouhodobému průměru teplotně o 1,4°C vyšší. Srážkově byl výrazně slabý a to jak oproti dlouhodobému průměru ( -28,4 mm ) tak i loňskému roku ( -34,2 mm ).

 

2. Hodnocení stavu vegetace

Zavádění chmele bylo zahájeno již počátkem května. Ochlazení v druhé dekádě měsíce však růst chmele téměř zastavil, čímž se zkomplikoval průběh zavádění. Přesto bylo zavádění chmele z větší části zvládnuté včas a v dobré kvalitě. Ihned po zavedení chmele bylo nutné provádět ochranu proti houbovým chorobám ( 2 - 3 x ), na některých chmelnicích bylo nuté ošetření proti mšici chmelové. Porosty chmele jsou značně nevyrovnané, výška chmele od 1,5 m do 4,0 m. Po loňském mokrém podzimu jsou některé chmelnice, ve kterých stála voda, značně poškozené a dochází odumírání chmelových rostlin. Celková plocha takto postižených ploch může být až 10 % ( cca 300 ha ).

 Zpět