Vegetační zpráva červenec 2012
(Žatecko)1. Základní klimatické údaje

 

 
Teplota °C
Měsíc
2012
2011
30-tiletý prům.
červenec
18,8
17,2
18,0
 
 
Srážky mm
Měsíc
2012
2011
30-tiletý prům.
červenec
80,8
194,2
59,0
 
 
Srážky od počátku roku v mm
Měsíc
2012
2011
30-tiletý prům.
červenec
248,5
406,2
263,0
 

 

Rok 2012 2011

Maximální teplota - °C

33,4 (27.07.) 29,7 (09.07.)

Minimální teplota - °C

5,8 (23.07.) 5,9 (01.07.)

Maximální srážky - mm

20,6 (02.07.) 58,2 (30.07.)

Počet suchých dnů

13 14

 

Srážky i teploty byly mírně nad nad 30-ti letým průměrem, jak ukazuje tabulka s klimatickými údaji.

 

2. Hodnocení stavu vegetace

 

Počasí bylo pro vývoj a růst chmele ne zcela příznivé a tak jsou porosty chmele značně rozdílné. Chmel na většině ploch dorostl do výše konstrukce, jsou porosty které jsou značně nevyrovnané a do výše konstrukce chybí 1 - 2 m. Nasazení květů je velmi pěkné. Začátek sklizně očekáváme v období 13. 8. až 19. 8. 2011. Vzhledem ke stavu porostů odhadujeme výnos chmele na úrovni průměru 1,1 t u hlavní odrůdy - Žatecký poloraný červeňák.

 

3. Zdravotní stav chmele

 

Zdravotní stav chmele je celkově dobrý. Chemická ochrana chmele proti houbovým chorbám a živočišným škůdcům proběhla bez potíží a tak by mohla být kvalita chmelových hlávek oproti loňské sklizni výrazně lepší.
 Zpět