Vegetační zpráva červen 2012
(Žatecko)

 

1. Základní klimatické údaje

 

 
Teplota °C
Měsíc
2012
2011
30-tiletý prům.
červen
17,2
17,6
16,7
 
 
Srážky mm
Měsíc
2012
2011
30-tiletý prům.
červen
51,4
70,5
56,0
 
 
Srážky od počátku roku v mm
Měsíc
2012
2011
30-tiletý prům.
leden-červen
167,7
211,9
204,0
 

 

Rok 2012 2011

Maximální teplota - °C

32,4 (18.06.)

29,6 (29.06.)

Minimální teplota - °C

-0,1 (06.06.)

6,5 (10.06.)

Maximální srážky - mm

16,0 (20.06.)

12,4 (06.06.)

Počet suchých dnů

11 11

 

Měsíc červen byl celkově teplotně i srážkově průměrným, avšak denní srážky byly co do intenzity slabé ( 0,2 - 2,8 mm ), pouze ve třech dnech byly srážky výraznější ( 1.6. - 8,0 mm, 

20.6. - 16,0 mm a 21.6. 5 mm ). stále tak převládá vláhový nedostatek. Teploty rovněž byly značně kolísavé.

 

2. Hodnocení stavu vegetace

 

Vzhledem k dosavadnímu vývoji počasí je značný rozdíl mezi chmelnicemi. Přibližně jedna třetina porostů jež dosáhla výše konstrukce (cca 7 m). Ostatní porosty jsou cca 1 - 2  m pod úrovní konstrukce.

Na řadě chmelnic pozorujeme značný ubytek rostlin, který byl způsobený pravděpodobně abnormálními klimatickými podmínkami v zimních měsících, což velmi pravděpodobně negativně ovlivní průměrný

hektarový výnos chmele.

 

3. Zdravotní stav chmele

 

Průběh počasí vytvářel příznivé podmínky pro vznik a šíření peronospory chmelové, takže chemická ochrana byla mířena hlavně proti této chorobě. Dále pak byla provedena ochrana proti mšici chmelové a na některých plochách také proti svilušce chmelové. Celkově je chmel ve velmi dobré kondici.

 Zpět