Vegetační zpráva leden - duben 2011
 (Žatecko)


1. Základní klimatické údaje

  

 
Teplota °C
Měsíc
2011
2010
30-tiletý prům.
rozdíl
(2011-2010)
leden
-0,7
-4,2
-2,0
3,5
únor
-1,2
-2,3
-0,2
1,1
březen
4,0
3,6
3,6
0,4
duben
11,3
8,5
8,5
2,8
Suma
13,4
5,6
9,9
 7,8
 
 
Srážky mm
Měsíc
2011
2010
30-tiletý prům.
rozdíl
(2011-2010)
leden
21,0
22,6
20,0
-1,6
únor
8,8
7,4
19,0
1,4
březen
26,8
10,2
23,0
16,6
duben
28,0
24,6
32,0
3,4
Suma
84,6
64,8
94,0
 19,8

  

Rok 2011 2010
Maximální teplota - °C 24,6 (23.04.) 25,3 (30.04.)
Minimální teplota - °C -1,1 (18.04.) -3,8 (03.04.)
Maximální srážky - mm 14,2 (30.04.) 12,0 (12.04.)
Počet suchých dnů 22

23

 

Počasí bylo v průběhu prvních čtyř měsíců teplotně nad dlouhodobým průměrem, srážkově pod dlouhodobým průměrem, jak vyplývá z přehledu základních klimatických údajů. 

 

2. Hodnocení stavu jarních prací a vegetace

 

Jarní práce, a to hlavně řez chmele, proběhly díky teplému a suchému počasí včas. Zavěšování a zapichování chmelovodičů bylo provedeno do konce dubna a také započalo zavádění hybridních odrůd (Sládek a Premiant). Zavádění hlavní odrůdy Žatecký poloraný červeňák odhadujeme v termínu od 8. 5. 2011 do 10. 5. 2011. Také probíhá preventivní chemická ochrana chmele proti perenospoře chmelové.

 

 3. Přehled sklizňových ploch chmele v ČR k 30.04.2011 ( zdroj ÚKZÚZ Žatec )

  

Odrůda žatecko (ha) z toho výsaz úštěcko (ha) z toho výsaz tršicko (ha) z toho výsaz ČR  (ha) z toho výsaz
                 
ŽPČ 3 160 147 499 33 510 5 4 169 185
Agnus  49 0 3 0 0 0 52 0
Bor 3 0 1 0 0 0 4 0
Fuggle 0 0 0 0 5 0 5 0
Harmonie 1 0 0 0 0 0 1 0
Kazbek 1 1 0 0 0 0 1 1
Premiant 142 0 49 0 74 0 265 0
Rubín 1 0 0 0 0 0 1 0
Sládek 171 0 19 4 75 0 265 4
Vital 2 1 0 0 0 0 2 1
Ostatní 17 1 1 0 3 0 21 0
Celkem 3 547 150 572 37 667 5 4786 192


Zpět