Vegetační zpráva červenec 2011
(Žatecko)1. Základní klimatické údaje

 

 
Teplota °C
Měsíc
2011
2010
30-tiletý prům.
červenec
17,2
20,7
18,0
 
 
Srážky mm
Měsíc
2011
2010
30-tiletý prům.
červenec
194,2
122,4
59,0
 
 
Srážky od počátku roku v mm
Měsíc
2011
2010
30-tiletý prům.
červenec
406,2
398,2
263,0
 

 

Rok 2011 2010

Maximální teplota - °C

29,7 (09.07.) 35,0 (12.07.)

Minimální teplota - °C

5,9 (01.07.) 8,5 (08.07.)

Maximální srážky - mm

58,2 (30.07.) 42,2 (22.07.)

Počet suchých dnů

14 12

 

Srážkově byl tento měsíc nadprůměrný, teploty byly lehce pod dlouhodobým průměrem.

 

2. Hodnocení stavu vegetace

 

Průběh počasí byl pro vývoj a růst chmele příznivý. Většina ploch přerostla strop konstrukce, menší část chmelnic, hlavně ve vyšších nadmořských výškach je těsně pod stropem konstrukce. Nasazení květů je oproti loňskému roku mírně slabší, přesto velmi pěkné. Dostatek srážek, který je stejný jako v loňském roce, davá předpoklad k dobré sklizni. Začátek sklizně očekáváme v období 15. 8. až 20. 8. 2011. Vzhledem ke stavu porostů odhadujeme výnos chmele na úrovni průměru 1,1 - 1,2 t u hlavní odrůdy - Žatecký poloraný červeňák.

 

3. Zdravotní stav chmele

 

Zdravotní stav chmele je celkově dobrý. Průběh počasí sice kladl zvýšené nároky na ochranu proti plísňovým chorobám, ale pěstitelé ji prováděli včas. Ochrana proti škůdcům mšici chmelové a svilušce chmelové proběhla rovněž bez potíží.
 Zpět