Vegetační zpráva červen 2011
(Žatecko)

 

1. Základní klimatické údaje

 

 
Teplota °C
Měsíc
2011
2010
30-tiletý prům.
červen
17,6
17,0
16,7
 
 
Srážky mm
Měsíc
2011
2010
30-tiletý prům.
červen
70,5
109,0
56,0
 
 
Srážky od počátku roku v mm
Měsíc
2011
2010
30-tiletý prům.
červen
211,9
275,8
204,0
 

 

Rok 2011 2010

Maximální teplota - °C

29,6 (29.06.)

30,4 (29.06.)

Minimální teplota - °C

6,5 (10.06.)

5,6 (05.06.)

Maximální srážky - mm

12,4 (06.06.)

38,2 (30.06.)

Počet suchých dnů

11 18

 

V porovnání s dlouhodobým průměrem byl červen teplotně i srážkově průměrným. Na malých lokalitach bylo zaznamenáno krupobití, které však nezanechaly výraznější škody na chmelových porostech.

 

2. Hodnocení stavu vegetace

 

Vzhledem k příznivému vývoji letošního počasí dosáhl chmel na většině ploch stropu konstrukce (cca 7 m). Výšky konstrukce dosahuje přibližně 50% porostů. Ostatní porosty jsou cca 1 m pod úrovní konstrukce.

 

3. Zdravotní stav chmele

 

Průběh počasí vytvářel příznivé podmínky pro vznik a šíření peronospory chmelové, takže chemická ochrana byla mířena hlavně proti této chorobě. Dále pak byla provedena ochrana proti mšici chmelové a na některých plochách také proti svilušce chmelové. Celkově je chmel ve velmi dobré kondici.

 Zpět