Vegetační zpráva leden - duben 2010
 (Žatecko)


1. Základní klimatické údaje

  

 
Teplota °C
Měsíc
2010
2009
30-tiletý prům.
rozdíl
(2010-2009)
leden
-4,2
2,0
-2,0
-0,8
únor
-2,3
0,5
-0,2
-2,8
březen
3,6
5,2
3,6
-1,6
duben
8,5
12,2
8,5
-3,7
Suma
5,6
14,5
9,9
 
 
 
Srážky mm
Měsíc
2010
2009
30-tiletý prům.
rozdíl
(2010-2009)
leden
22,6
6,6
20,0
16,0
únor
7,4
13,4
19,0
-6,0
březen
10,2
25,0
23,0
-14,8
duben
24,6
30,0
32,0
-5,4
Suma
64,8
75,0
94,0
 

  

Rok 2010 2009
Maximální teplota - °C 25,3 (30.04.) 24,8 (27.04.)
Minimální teplota - °C -3,8 (03.04.) -3,2 (01.04.)
Maximální srážky - mm 12,0 (12.04.) 15,4 (17.04.)
Počet suchých dnů 23

23

 

Počasí bylo v průběhu prvních čtyř měsíců teplotně i srážkově pod dlouhodobým průměrem, jak vyplývá z přehledu základních klimatických údajů. Nezvykle vysoká byla sněhová pokrývka, která vydržela téměř do konce února a při jarním tání se většina vláhy vsákla do půdy, což by mělo výrazně vylepšit vláhové poměry v půdě a zvednout hladinu spodních vod.

 

2. Hodnocení stavu jarních prací a vegetace

 

Průběh jarních prací probíhá plynule, což umožnilo suché počasí v dubnu a pěstitelé mohli zvolit počátek a průběh řezu chmele podle svých představ. Zavěšování a zapichování chmelovodičů bylo provedeno do konce dubna. Vzhledem k chladnému počasí byly v měsíci dubnu zavedeny pouze některé plochy hybridních odrůd a to především v polohách s nižší nadmořskou výškou. Zavádění hlavní odrůdy Žatecký poloraný červeňák odhadujeme v termínu od 6. 5. 2010 do 8. 5. 2010.


Z hlediska ochrany chmele se doporučuje v tomto období (konec dubna) provádět ošetření diferencovaně, dle aktuálního výskytu dospělců lalokonosce libečkového. V případě peronospory chmelové se doporučuje ošetřit porosty hybridních odrůd a meristemů, u kterých se vyskytly klasovité výhony, přípravkem Aliette 80 WP.

 

 3. Přehled sklizňových ploch chmele v ČR k 30.04.2010

  

Odrůda žatecko (ha) z toho výsaz úštěcko (ha) z toho výsaz tršicko (ha) z toho výsaz ČR  (ha) z toho výsaz
                 
ŽPČ 3 405 137 572 19 582 7 4 559 163
Agnus  58 0 3 3 0 0 61 3
Bor 4 0 7 0 0 0 11 0
Fuggle 0 0 0 0 5 0 5 0
Harmonie 1 0 0 0 0 0 1 0
Magnum 2 0 6 0 2 0 10 0
Premiant 156 1 51 0 77 0 284 1
Rubín 1 0 0 0 0 0 1 0
Sládek 193 18 15 5 75 0 283 23
Vital 1 1 0 0 0 0 1 1
Ostatní 18 0 1 0 3 0 22 0
Celkem 3 839 157 655 27 744 7 5 238 191

 

 Zpět