Vegetační zpráva květen 2010
(Žatecko)

 

1. Základní klimatické údaje

 

 
Teplota °C
Měsíc
2010
2009
30-tiletý prům.
květen
12,0
14,1
13,4
 
 
Srážky mm
Měsíc
2010
2009
30-tiletý prům.
květen
102,0
85,6
54,0
 
 
Srážky od počátku roku v mm
Měsíc
2010
2009
30-tiletý prům.
květen
166,8
160,6
148,0
 

 

Rok 2010 2009
Maximální teplota - °C 23,2 (24.05.) 28,7 (26.05.)
Minimální teplota - °C 3,1 (09.05.) 0,2 (05.05.)
Maximální srážky - mm 25,8 (02.05.) 29,8 (26.05.)
Počet suchých dnů 10 12

 

Dle naměřených hodnot byl měsíc květen oproti třicetiletému průměru podprůměrný, srážkově však vydatnější.                  Dne 24. 5. 2010 zasáhlo Žateckou oblast krupobití. Bylo poškozeno přibližně 200 ha chmelnic, z toho bylo cca 40 ha poškozeno z více jak 60 – 80 %, 160 ha bylo poškozeno z 10 – 30 %.

 

2. Hodnocení stavu vegetace

 

Chladné a vlhké počasí zpomalilo růst chmele, což pro pěstitele znamenalo komplikace při jeho zavádění, následné kultivaci a ochraně proti houbovým chorobám. Zavádění probíhalo celý měsíc. Celkový stav a vývoj chmele je značně rozdílný, hlavně v závislosti na termínu řezu, přičemž pozdně řezané chmelnice byly zavedeny až koncem měsíce. Vývoj chmelových porostů je zpožděn v průměru o 1 až 2 týdny.

 Zpět