Vegetační zpráva červenec 2010
(Žatecko)1. Základní klimatické údaje

 

 
Teplota °C
Měsíc
2010
2009
30-tiletý prům.
červenec
20,7
18,8
18,0
 
 
Srážky mm
Měsíc
2010
2009
30-tiletý prům.
červenec
122,4
58,0
59,0
 
 
Srážky od počátku roku v mm
Měsíc
2010
2009
30-tiletý prům.
červenec
398,2
273,0
263,0
 

 

Rok 2010 2009

Maximální teplota - °C

35,0 (12.07.) 31,6 (17.07.)

Minimální teplota - °C

8,5 (08.07.) 7,8 (27.07.)

Maximální srážky - mm

42,2 (22.07.) 18,6 (18.07.)

Počet suchých dnů

12 12

 

Červenec byl nadprůměrný co do teplot, tak i srážek. Vysoké teploty nepříznivě ovlivnily vývoj chmele především v období druhé dekády měsíce, kdy chmel zastavil dlouživý růst.

 

2. Hodnocení stavu vegetace

 

Chmel na většině ploch dorostl pouze do konstrukce. Nasazení květů je velmi pěkné a vzhledem k dostatku srážek můžeme očekávat i dobré vyhlávkování. Chmel i v červenci vykazuje zpoždění ve vývoji přibližně o jeden týden. Začátek sklizně očekáváme až po 20. 8. 2010. Vzhledem ke stavu porostů odhadujeme výnos chmele na úrovni průměru.

 

3. Zdravotní stav chmele

 

Zdravotní stav chmele je dobrý. Proti peronospoře chmelové bylo nutné na většině ploch aplikovat v průběhu vegetace o jeden až dva postřiky navíc oproti normálu. Ochrana proti mšici chmelové byla provedena rychle a dobře. Také ochrana proti svilušce chmelové, kdy hlavně v období druhé dekády měsíce byly vytvořeny předpoklady pro její šíření byla provedena velmi rychle a kvalitně.
 Zpět