Vegetační zpráva červen 2010
(Žatecko)

 

1. Základní klimatické údaje

 

 
Teplota °C
Měsíc
2010
2009
30-tiletý prům.
červen
17,0
15,7
16,7
 
 
Srážky mm
Měsíc
2010
2009
30-tiletý prům.
červen
109,0
54,4
56,0
 
 
Srážky od počátku roku v mm
Měsíc
2010
2009
30-tiletý prům.
červen
275,8
215,0
204,0
 

 

Rok 2010 2009

Maximální teplota - °C

30,4 (29.06.)

26,8 (14.06.)

Minimální teplota - °C

5,6 (05.06.)

1,4 (06.06.)

Maximální srážky - mm

38,2 (30.06.)

9,6 (15.06.)

Počet suchých dnů

18 12

 

V červnu letošního roku byl výrazně překročen dlouhodobý průměr srážek. Nejvyšší srážky byly dne 30. 6. 2010 a to 38,2 mm, byly ale bouřkového charakteru a spadly na malém území v okolí Žatce. V této bouřce se vyskytlo i krupobití, které poškodilo zhruba 15 ha chmele, z toho asi 7,5 ha odrůdy Žatecký poloraný červeňák a 7,5 ha odrůd Sládek a Premiant.

 

2. Hodnocení stavu vegetace

 

Díky chladnému počasí byl růst chmele nevýrazný. Výšky konstrukce dosahuje přibližně 40% porostů. Ostatní porosty jsou 1 až 2 m pod úrovní konstrukce. Nasazení pazochů je dobré. Stav porostů vzhledem k průběhu počasí je relativně dobrý.

 

3. Zdravotní stav chmele

 

Vzhledem k vývoji počasí probíhá průběžně ochrana proti peronospoře chmelové. Dále pak byla provedena ochrana proti mšici chmelové a na některých plochách také proti svilušce chmelové.

 Zpět