Vegetační zpráva srpen 2009
(Žatecko)1. Základní klimatické údaje

 

 
Teplota °C
Měsíc
2009
2008
30-tiletý prům.
srpen
19,3
18,3
17,4
 
 
Srážky mm
Měsíc
2009
2008
30-tiletý prům.
srpen
39,2
48,8
62,0
 
 
Srážky od počátku roku v mm
Měsíc
2009
2008
30-tiletý prům.
srpen
312,2
383,0
325,0
 

 

Rok 2009 2008

Maximální teplota - °C

32,3 (02.08.) 33,2 (07.08.)

Minimální teplota - °C

5,6 (30.08.) 4,8 (31.08.)

Maximální srážky - mm

12,2 (25.08.) 15,2 (15.08.)

Počet suchých dnů

20 20

 

 

2. Hodnocení stavu vegetace

 

Chmel byl do začátku sklizně ve velmi dobrém stavu. Dával předpoklad velmi dobré sklizně jak u výnosu, tak u obsahu alfa hořkých látek. Výnos chmele je lehce nad hranicí dlouhodobého průměru.
Většina pěstitelů zahájila sklizeň v období od 17. 8. 2009 do 23. 8. 2009. Podle posledních odhadů ukončí většina producentů sklizeň Žateckého poloraného červeňáku do 4. 9. 2009 a dále bude následovat sklizeň dalších odrůd (Premiant, Agnus, Sládek).

 

3. Zdravotní stav chmele

 

Zdravotní stav chmele byl na většině chmelnic dobrý. Největší problém způsobil v letošní vegetaci silný výskyt svilušky chmelové, která se silně namnožila v období vysokých teplot na počátku srpna. Některé plochy bylo nutné sklidit dříve, neboť již nebylo možné použít chemické prostředky na ochranu vzhledem k ochranným lhůtám.
 Zpět