Vegetační zpráva leden - duben 2009
 (Žatecko)


1. Základní klimatické údaje

 

 

 
Teplota °C
Měsíc
2009
2008
30-tiletý prům.
rozdíl
(2009-2008)
leden
-3,4
2,0
-2,0
-5,4
únor
0,5
3,4
-0,2
-2,9
březen
5,2
4,2
3,6
1,0
duben
12,2
8,8
8,5
3,4
Suma
14,5
18,4
9,9
 
 
 
Srážky mm
Měsíc
2009
2008
30-tiletý prům.
rozdíl
(2009-2008)
leden
6,6
10,8
20,0
-4,2
únor
13,4
7,2
19,0
6,2
březen
25,0
22,8
23,0
2,2
duben
30,08
74,8
32,0
-44,8
Suma
75,0
115,6
94,0
 

 

 

Rok 2009 2008
Maximální teplota - °C 24,8 (17.04.) 23,1 (27.04.)
Minimální teplota - °C -3,2 (01.04.) -1,6 (18.04.)
Maximální srážky - mm 15,4 11,6
Počet suchých dnů 23 12


Souhrn srážek byl za první dva měsíce letošního roku pod dlouhodobým normálem. V měsících březen a duben se již srážky pohybovaly na úrovni dlouhodobého průměru. Vývoj teplot v měsících leden až březen byl vcelku optimální, naproti tomu v dubnu již teploty výrazně vzrostly.

 

2. Průběh jarních prací a stav vegetace

 

Jarní práce v přípravě chmelnic a to jak při řezu chmele tak i při zavěšování a zapichování chmelovodičů byly provedeny plynule a v řádných termínech. Dubnové teploty, které celý měsíc překračovaly dlouhodobý teplotní průměr, se projevily na rychlém růstu veškeré vegetace a tedy i na chmelu bylo nutné přistoupit k závádění chmele již začátkem třetí dekády měsíce dubna. Nejdříve se začaly zavádět hybridní odrůdy chmelů (Sládek, Premiant, Agnus) a koncem dubna již také hlavní česká odrůda Žatecký poloraný červeňák. Z celkového stavu porostů odhadujeme zhruba 14-ti denní předstih ve vývoji vegetace.

V případě peronospory chmelové se doporučuje ošetřit porosty hybridních odrůd a meristemů, u nichž se vyskytly klasovité výhony přípravkem Aliette 80 WP. V letošním roce nebyl dosud u mšice zaznamenán počátek přeletu z primárních hostitelských rostlin na chmel, ale vzhledem ke stále panujícím vysokým teplotám, lze na chmelu očekávat první okřídlené mšice již koncem první dekády května.

 

3. Přehled sklizňových ploch chmele v ČR k 30.04.2009

 

Odrůda            žatecko (ha)       úštěcko (ha)           tršicko (ha)         celkem (ha) 2009           2008

 

ŽPČ                     3456                   596                       575                                   4627           4748

Agnus                     58                       0                           0                                      58                52

Fuggle                      0                       0                           5                                        5                  5

Bor                           6                       7                            0                                      13                13

Magnum                   2                       6                            2                                      10                10

Premiant               165                     51                         77                                    293              267

Sládek                  192                       8                         75                                     275              239

Ostatní                   20                       1                           3                                      24                 11

 

Sklizňová plocha celkem                                                                                   5305             5345


 Zpět