Vegetační zpráva květen 2009
(Žatecko)

 

1. Základní klimatické údaje

 

 
Teplota °C
Měsíc
2009
2008
30-tiletý prům.
květen
14,1
13,9
13,4
 
 
Srážky mm
Měsíc
2009
2008
30-tiletý prům.
květen
85,6
54,4
54,0
 
 
Srážky od počátku roku v mm
Měsíc
2009
2008
30-tiletý prům.
květen
160,6
170,0
148,0
 

 

Rok 2009 2008
Maximální teplota - °C 28,7 (26.05.) 30,7 (31.05.)
Minimální teplota - °C 0,2 (05.05.) 1,9 (04.05.)
Maximální srážky - mm 29,8 (26.05.) 19,4 (16.05.)
Počet suchých dnů 12 22

 

Dle naměřených hodnot byl letošní květen co se týče průměrných teplot mírně vyšší než v loňském roce, avšak srážkově vydatnější. Suma srážek za poslední dekádu letošního května představuje hodnotu dlouhodobého průměru.Tyto srážky přinesly krupobití a přívalové deště, které postihly hlavně oblast Lounska a Žatecka. V rámci Žatecké chmelařské oblasti byly krupobitím zasaženy chmelnice v k.ú. Žatec, Staňkovice, Tuchořice, Hřivice, Lipno, Markvarec, Hořany, Zbrašín, Líšťany, Stebno a Mukoděly. Bylo poškozeno přibližně 250 ha (přibližně u 15 pěstitelů), z toho asi 100 ha těžce, tj. zcela zničené vegetační vrcholy a část listové plochy.

 

2. Hodnocení stavu vegetace

 

Díky nižším teplotám v první polovině května se poněkud zpomalil růst chmele a oproti dubnu, kdy jsme odhadovali předstih vegetace cca o 14 dní, se průběh vegetace téměř srovnal a přiblížil k normálu. Zavádění proběhlo bez větších problémů a bylo na většině ploch dokončeno do 20. 5. 2009. Vzhledem k dostatečnému počtu pracovníků bylo zavádění provedeno kvalitně. Většina ploch byla ihned po zavedení chmele přiorána. Zdravotní stav chmele je uspokojivý. Výskyt mšice se na chmelu začal objevovat koncem druhé dekády, ale nebyl tak silný, aby byl nutný chemický postřik proti tomuto škůdci. Chladnější počasí v první polovině měsíce nebylo příznivé pro vývoj svilušky chmelové, takže bylo nutné ošetřit chmele pouze proti peronospoře chmelové.
 

 Zpět