Vegetační zpráva červenec 2009
(Žatecko)1. Základní klimatické údaje

 

 
Teplota °C
Měsíc
2009
2008
30-tiletý prům.
červenec
18,8
18,2
18,0
 
 
Srážky mm
Měsíc
2009
2008
30-tiletý prům.
červenec
58,0
77,2
59,0
 
 
Srážky od počátku roku v mm
Měsíc
2009
2008
30-tiletý prům.
červenec
273,0
334,0
263,0
 

 

Rok 2009 2008

Maximální teplota - °C

31,6 (17.07.) 32,3 (16.07.)

Minimální teplota - °C

7,8 (27.07.) 6,3 (31.07.)

Maximální srážky - mm

18,6 (18.07.) 24,2 (03.07.)

Počet suchých dnů

12 12
 

Ze základního přehledu teplot a srážek za měsíc červenec vyplývá, že byl s dlouhodobým normálem vyrovnaný, stejně jako v roce minulém. Dne 23. 7. 2009 se přehnala přes území ČR silná vichřice, která zasáhla s různým stupněm intenzity i oblasti, kde se pěstuje chmel. Tato vichřice byla provázena i dešťovými srážkami, které se pohybovaly od 2,0 až do 10,0 mm. Důsledkem těchto klimatických jevů spadlo 104 ha chmelnic, z toho 39 ha v žatecké oblasti, 45 ha v úštěcké oblasti a 20 ha v tršické oblasti.

 

 

2. Hodnocení stavu vegetace

 

Na některých chmelnicích se objevilo první kvetení již na přelomu měsíce června a července. K plnému nasazení květů docházelo ve většině případů v první dekádě měsíce července. Vzhledem k dobré zásobě vláhy rostl chmel minimálně do poloviny měsíce července, proto hodnotíme habitus chmele jako jeden z nejlepších za několik posledních let. Charakteristickým znakem pro letošní rok je značná nevyrovnanost v hlávkování nejen jednotlivých chmelnic, ale i jednotlivých chmelových rostlin na jedné chmelnici. Z hlediska odhadu sklizně bude velice důležité jak vyhlávkují horní patra chmelových rostlin, kde chmel teprve kvete. I přes to můžeme již dnes odhadnout, že sklizeň chmele bude v České republice na úrovni normálu. Zahájení sklizně se u většiny pěstitelů předpokládá v období od 17. 8. 2009 do 22. 8. 2009.

 

3. Zdravotní stav chmele

 

Z důvodu napadení chmele houbovými chorobami byl měsíc červenec komplikovaný pro udržení jeho dobrého zdravotního stavu. Proti peronospoře chmelové bylo nutné na většině ploch aplikovat oproti normálu o jeden postřik navíc. Některé plochy byly vzhledem k vlhčímu charakteru počasí preventivně ošetřeny i proti padlí chmelovému. Ochrana proti mšici chmelové byla zvládnuta rychle a dobře, dostačující byla aplikace základního postřiku Confidorem 70 WG nebo jemu podobnými přípravky. V současném období je nutno věnovat zvýšenou pozornost výskytu svilušky chmelové. Teplé počasí v posledních červencových dnech vytvořilo velmi dobré podmínky pro namnožení přežívajících jedinců – dospělců tohoto škůdce. Zdravotní stav chmele hodnotíme stále jako dobrý.
 

 Zpět