Vegetační zpráva červen 2009
(Žatecko)

 

1. Základní klimatické údaje

 

 
Teplota °C
Měsíc
2009
2008
30-tiletý prům.
červen
15,7
17,5
16,7
 
 
Srážky mm
Měsíc
2009
2008
30-tiletý prům.
červen
54,4
86,8
56,0
 
 
Srážky od počátku roku v mm
Měsíc
2009
2008
30-tiletý prům.
červen
215,0
256,8
204,0
 

 

Rok 2009 2008

Maximální teplota - °C

26,8 (14.06.)

32,6 (22.06.)

Minimální teplota - °C

1,4 (06.06.)

4,6 (14.06.)

Maximální srážky - mm

9,6 (15.06.)

38,2 (25.06.)

Počet suchých dnů

12 4

 

Měsíc červen charakterizovalo deštivé a chladné počasí. Chladnější počasí bylo hlavně v první polovině měsíce, v druhé polovině začaly teploty stoupat. Pro růst chmele bylo důležité oteplení v nočních hodinách a dostatek srážek.  

 

2. Hodnocení stavu vegetace

 

Vlivem nižších teplot byl růst chmele v první polovině měsíce nevýrazný. Oproti původnímu odhadu předstihu vegetace cca o 1 týden, který byl na konci měsíce května, srovnal chmel svůj vývoj na normální stav. Na většině ploch dorostl do výše konstrukce, pouze u pozdějších řezů hlavně starších chmelnicích chyběl do výše konstrukce cca 1 m. Vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám by i tyto chmele mohly dorůst do konstrukce. Nasazení pazochů je dobré a na porostech se již objevuje první kvetení. Z hlediska vzrůstu hodnotíme stav chmele jako velmi dobrý.
 
3. Zdravotní stav chmele
 
Zdravotní stav chmele je dobrý. Mšice chmelová se prakticky ani v měsíci červnu nijak výrazně na chmelu neobjevila. Přesto byl koncem měsíce proveden postřik přípravky na bázi imidaclopridu, převážně Confidor 70 WG, případně přípravkem Chess 50 WG. Na plochách, kde již byl zaznamenán výskyt svilušky chmelové byl použit většinou  přípravek Nissorun 10 WP nebo i  Ortus 5 SC. Vývoj peronospory chmelové odpovídal vývoji klimatu a v současné době se doporučuje ošetření přípravky Ridomil Gold plus 42,5 WP, Ridomil Gold Combi Pepite, Aliette Bordeaux a Ortiva.Výskyt padlí chmelového nebyl zaznamenán.  
 

 

Měsíc červen charakterizovalo deštivé a chladné počasí. Chladnější počasí bylo hlavně v první polovině měsíce, v druhé polovině začaly teploty stoupat. Pro růst chmele bylo důležité oteplení v nočních hodinách a dostatek srážek.  

 

2. Hodnocení stavu vegetace

 

Vlivem nižších teplot byl růst chmele v první polovině měsíce nevýrazný. Oproti původnímu odhadu předstihu vegetace cca o  1 týden, který byl na konci měsíce května, srovnal chmel svůj vývoj na normální stav. Na většině ploch dorostl do výše konstrukce, pouze u pozdějších řezů hlavně na starších chmelnicích chyběl do výše konstrukce cca 1 m. Vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám by i tyto chmele mohly dorůst do konstrukce. Nasazení pazochů je dobré a na porostech se již objevuje první kvetení. Z hlediska vzrůstu hodnotíme stav chmele jako velmi dobrý.

 

3. Zdravotní stav chmele

 

Zdravotní stav chmele je dobrý. Mšice chmelová se prakticky ani v měsíci červnu nijak výrazně na chmelu neobjevila. Přesto byl koncem měsíce proveden postřik přípravky na bázi imidaclopridu, převážně Confidor 70 WG, případně přípravkem Chess 50 WG. Na plochách, kde již byl zaznamenán výskyt svilušky chmelové byl použit většinou  přípravek Nissorun 10 WP nebo   i Ortus 5 SC. Vývoj peronospory chmelové odpovídal vývoji klimatu a v současné době se doporučuje ošetření přípravky Ridomil Gold plus 42,5 WP, Ridomil Gold Combi Pepite, Aliette Bordeaux a Ortiva.Výskyt padlí chmelového nebyl zaznamenán.  

 Zpět