Vegetační zpráva 2008 – leden-duben
 (Žatecko)1. základní klimatické údaje

 

 

 
teplota t°C
Měsíc
2008
2007
30-tiletý prům.
rozdíl
(2008-2007)
leden
2,0
5,7
-2,0
-3,7
únor
3,4
4,5
-0,2
-1,1
březen
4,2
6,4
3,6
-2,2
duben
8,8
12,8
8,5
-4,
Suma
18,4
29,4
9,9
 
 
 
srážky mm
Měsíc
2008
2007
30-tiletý prům.
rozdíl
(2008-2007)
leden
10,8
40,0
20,0
-29,2
únor
7,2
32,6
19,0
-11,8
březen
22,8
16,8
23,0
6,0
duben
74,8
2,1
32,0
72,7
Suma
115,6
91,5
94,0
 

 

 

Rok 2008 2007
Maximální teplota - °C 23,1 (28.04.) 26,6 (27.04.)
Minimální teplota - °C -1,6 (18.04.) -0,1 (21.4.)
Maximální srážky mm 11,6

1,3

Počet suchých dnů 12 28

 

První čtvrtletí bylo srážkově podprůměrné, avšak dubnové srážky byly vydatné což zmírnilo deficit srážek v 1.čtvrtletí. Teploty v 1. čtvrtletí a byly nad dlouhodobým průměrem, měsíc duben už byl v normálu. Z údajů o teplotě a srážkách je zřejmé, že vývoj klimatických podmínek v 1. čtvrtletí nebyl optimální.

2. průběh jarních prací a stav vegetace

 

Vzhledem k dubnovým srážkám nastaly komplikace v přípravě chmelnic a to jak při řezu chmele tak i při zavěšování a zapichování chmelovodičů. Koncem měsíce dubna se již zaváděli hybridní odrůdy chmelů (Sládek, Premiant, Agus). Žatecký poloraný červeňák se bude zavádět ve druhé dekádě měsíce května.

Z hlediska výskytu chorob a živočišných škůdců bylo nutné zajistit ochranu proti lalokonosci libečkovému a dřepčíku chmelovému. Také je třeba sledovat výskyt šedavky luční a klopušek. Důležitá je také preventivní ochrana proti houbovým chorobám.

3. Přehled sklizňových ploch chmele v ČR k 30.4.2008


 

 

 Zpět