Vegetační zpráva květen 2008
(Žatecko)

 

1. základní klimatické údaje

 

 
teplota °C
Měsíc
2008
2007
30-tiletý prům.
květen
13,9
15,8
13,4
 
 
srážky mm
Měsíc
2008
2007
30-tiletý prům.
květen
54,4
57,0
54,0
 
 
srážky od počátku roku v mm
Měsíc
2008
2007
30-tiletý prům.
květen
170,0
148,5
148,0
 

 

Rok 2008 2007
Maximální teplota - °C 30,7 (31.05.) 31,5 (26.05.)
Minimální teplota - °C 1,9 (04.05.) -0,6 (02.05.)
Maximální srážky mm 19,4 (16.05.) 15,0 (14.05.)
Počet suchých dnů 22 16

 

První a druhá dekáda měsíce se vyznačovala nižšími teplotami a častými srážkami. Třetí dekáda byla již teplotně vyšší a poslední den měsíce překročil 30°C. Srážky tak jako v loňském roce měly bouřkový charakter s výskytem krupobití. Objem srážek je proto v různých částech oblasti nerovnoměrný.
Dne 17.5.2008 zasáhlo krupobití cca 220 ha se škodami od 10% do 100% - Staňkovice, Lišany, Postoloprty. Nejvíce byly poškozeny Lišany kde bylo cca 70 ha bylo zcela zničeno.
Celkově byl měsíc květen teplotně i srážkově na úrovni dlouhodobého normálu.

2. hodnocení průběhu vegetace

Chladnější a deštivé počasí v první dekádě zpomalilo růst chmele, čímž se zkomplikoval průběh zavádění, které bylo dokončeno 25. 5. 2008, v některých podnicích až koncem měsíce.
Zavádění chmele bylo z větší části zvládnuté včas a v dobré kvalitě. Ihned po zavedení chmele byla provedena preventivní ochrana proti houbovým chorobám.
Ve třetí dekádě se objevila na většině ploch mšice chmelová, proto bylo nutné provést ošetření chmelnic. V současné době jsou porosty chmele v dobrém stavu.

 Zpět