Vegetační zpráva červenec 2008
(Žatecko)1. základní klimatické údaje

 

 
teplota °C
Měsíc
2008
2007
30-tiletý prům.
červenec
18,2
19,5
18,0
 
 
srážky mm
Měsíc
2008
2007
30-tiletý prům.
červenec
77,2
87,4
59,0
 
 
srážky od počátku roku v mm
Měsíc
2008
2007
30-tiletý prům.
červenec
334,0
287,5
263,0
 

 

Rok 2008 2007

Maximální teplota - °C

32,3 (16.07.) 36,7

Minimální teplota - °C

6,3 (31.07.) 10,1

Maximální srážky mm

24,2 (03.07.) 45,7

Počet suchých dnů

12 13
 

Z přehledu teplot a srážek je patrné, že teplotně byl měsíc červenec vyrovnaný s dlouhodobým normálem, srážkově potom překonal dlouhodobý normál o více než 30%. Můžeme konstatovat , že první a třetí dekáda byla teplotně i srážkově bohatší, zatímco druhá dekáda vykazovala své hodnoty pod úrovní dlouhodobého normálu.

2. hodnocení průběhu vegetace

I když se zdá z hlediska klimatu za měsíc červenec pro vývoj chmele vše v pořádku, jsou na porostech stále patrné vlivy předchozích období, kdy byla poměrně značná plocha chmelnic poškozena vichřicí a krupobitím. I když se ve většině případů nejednalo o velká poškození, je tento vliv na porostech patrný. První nasazování květů jsme zaznamenali již na přelomu června a července avšak k plnému nasazení květů docházelo ve většině případů ve druhé polovině první dekády měsíce července. Koncem měsíce bylo patrné na většině chmelnic nasazení květů druhého kvetení. Charakteristickým znakem v letošním roce je značná nevyrovnanost v hlávkování jednotlivých chmelnic. Na většině ploch se na jednotlivých rostlinách objevují již celkem vzrostlé hlávky z prvního kvetení a v horních partiích rostlin jsou nové květy. Na základě těchto zjištěných skutečností se domníváme, že by se mohla sklizeň vrátit do parametrů dlouhodobého normálu a to jak v úrovni výše sklizně, tak i co obsahu alfa hořkých látek.

3. zdravotní stav chmele:

Měsíc červenec zatím nebyl komplikovaný z hlediska udržení zdravotního stavu chmele. Ochrana proti mšici chmelové byla zvládnuta i přes problémy v přechodu května a června rychle a dobře. Základní ochrana proti výskytu svilušky přípravky Nissorun 10 WP a Ortus 5 SC, tam kde to bylo třeba byla provedena také včas. Ovšem velice teplé až tropické počasí v posledních červencových dnech vytváří velice dobré podmínky pro namnožení přežívajících jedinců – dospělců tohoto škůdce. Bude tedy zapotřebí velice pečlivě sledovat mamnožování tohoto škůdce, vzhledem k tomu, že již dnes máme na ochranu proti svilušce k dispozici pouze přípravek Omite 30W, který není možno aplikovat za vysokých teplot. Ochrana proti peronospoře chmelové je prováděna podle monitoringu možnosti výskytu v souladu s Metodikou ochrany chmele.

 Zpět