Vegetační zpráva červen 2008
(Žatecko)1. základní klimatické údaje

 

 

 
teplota °C
Měsíc
2008
2007
30-tiletý prům.
červen
17,5
19,6
16,7
 
 
srážky mm
Měsíc
2008
2007
30-tiletý prům.
červen
86,8
47,6
56,0
 
 
srážky od počátku roku v mm
Měsíc
2008
2007
30-tiletý prům.
červen
256,8
196,1
204,0
 

 

Rok 2008 2007

Maximální teplota - °C

32,6 (22.06.)

32,3 (09.06.)

Minimální teplota - °C

4,6 (14.06.)

7,6 (01.06.)

Maximální srážky mm

38,2 (25.06.)

14,0 (21.06.)

Počet suchých dnů

4 17
 
Pozn. : údaje za rok 2008 jsou brány pouze k 25.6.2008


Počasí na počátku měsíce června moc pěstitele nepotěšilo a hned 1.6.2008 byly některé plochy poškozeny krupobitím. Totálně bylo poškozeno cca 10 ha a dalších 100 ha částečně. Ve třetí dekádě se výrazně oteplilo a teploty se v tomto období pohybovaly na úrovni 30°C. Dne 25.6.2008 se v podstatě přes území celé republiky přehnaly bouřky spojené s přívalovými dešti a krupobitím. Žatecko patřilo k jedněm z nejvíce poškozených oblastí, i když škody na chmelu se zdají být vzhledem k intenzitě bouřek nepatrné. Došlo k pádu 4 ha chmelnic na účelovém hospodářství Chmelařského institutu, cca 130 ha chmele bylo poškozeno krupobitím. Jednalo se o lokality: Lhota pod Džbánem, Velká Třeboc, Vraný, Mutějovice, Kounov, Domoušice, Zbrašín, Líšťany, Brloh, Hříškov. Měsíc červen hodnotíme po stránce klimatické jako vlhčí oproti normálu ( pouze 4 suché dny), teplotně pak jako normální.

2. hodnocení průběhu vegetace

Růst chmele byl na většině ploch dobrý a byl příznivě ovlivněn relativně dobrou zásobou vláhy z měsíce května a počátku června. Je předpoklad, že většina ploch dosáhne ke konci června výšky konstrukce. Negativní vliv na dlouživý růst chmele měly vysoké teploty ve třetí dekádě měsíce, které se pohybovaly na úrovni 30°C. Chmel zpomalil dlouživý růst. Chmel zintenzivnil pazochování a na lokalitách v nižších polohách se již začalo projevovat nasazování ke květu.

3. zdravotní stav chmele:

I na počátku měsíce června trval přelet mšice z peckovin na chmel. Proto bylo nutné věnovat výskytu mšice na chmelu zvýšenou pozornost. Podle intenzity výskytu bylo doporučeno použití Chess 50 WG v dávce 0,8 kg/ha. Koncem měsíce pak bylo doporučeno provést postřik proti mšici chmelové přípravky na bázi imidaclopridu (Confidor 70 WG, Kohinor 70WG, Warrant 700 WG). Na plochách, kde již byl zaznamenán výskyt svilušky chmelové je možno použít přípravek Nissorun 10 WP nebo i Ortus 5 SP.Vývoj peronospory chmelové odpovídal vývoji klimatu a v současné době se doporučuje ošetření přípravky Ridomil Gold plus 42,5 WP, Aliette Bordeaux a Ortiva.Výskyt padlí chmelového nebyl zaznamenán. Zdravotní stav chmele je dobrý.

 Zpět