Vegetační zpráva 2007 – leden-duben
(Žatecko)


1. základní klimatické údaje

 

 

 
teplota t°C
Měsíc
2007
2006
30-tiletý prům.
rozdíl
(2007-2006)
leden
5,7
-4,9
-2,0
10,6
únor
4,5
-1,8
-0,2
6,3
březen
6,4
3,6
3,6
2,8
duben
12,8
8,9
8,5
3,9
Suma
5,8
12,7
9,9
 
 
 
srážky mm
Měsíc
2007
2006
30-tiletý prům.
rozdíl
(2007-2006)
leden
40,0
12,2
20,0
27,8
únor
32,6
10,2
19,0
22,4
březen
16,8
28,8
23,0
-12
duben
2,1
48,8
32,0
-46,7
Suma
100,0
76,3
94,0
 
 

 

 

Rok 2007 2006
Maximální teplota - °C 26,6 (27.04.) 23,7 (25.04.)
Minimální teplota - °C -0,1 (21.04.) -4,5 (7.4.)
Maximální srážky mm 1,3 11,4
Počet suchých dnů 28 24

 

Souhrn srážek za první tři měsíce letošního roku se celkově pohybovaly nad úrovní dlouhodobého normálu. Měsíc duben již však byl srážkově zanedbatelný což dokládá i celkový počet suchých dnů . Dá se tedy konstatovat, že po stránce srážkové bylo první čtvrtletí roku 2007 uspokojivé. Daleko závažnější situace je však stav ve vývoji teplot. Celé čtvrtletí a také i měsíc duben bylo teplotně nad normálem. Z předložených údajů o teplotě a srážkách je zřejmé, že vývoj klimatických podmínek není nijak optimální a v měsíci dubnu je dokonce stav téměř katastrofální.


2. průběh jarních prací a stav vegetace

Průběh vegetace díky klimatickým podmínkám prvního čtvrtletí a měsíce dubna je obecně podle našeho odhadu v předstihu až o 14 dní . U jarních prací ve chmelu odhadujeme zatím přibližně týdenní předstih vlivem klimatických podmínek. Řez chmele byl dokončen i přes problémy s utužením půdy řádně a včas. Na většině ploch byly zavěšeny a zapíchány chmelovodiče do konce dubna. Koncem měsíce dubna se již intenzivně zaváděli hybridní odrůdy chmelů (Sládek, Premiant, Agus). U Žateckého poloraného červeňáku odhadujeme termín zavádění na počátek května. Z hlediska výskytu chorob a živočišných škůdců bylo nutné zajistit ochranu proti lalokonosci libečkovému a dřepčíku chmelovému. Zároveň je třeba sledovat výskyt šedavky luční a klopušek. Vzhledem k neobvykle vysokým teplotám byly zjištěny první okřídlené mšice na chmelu. Abnormální teplo a sucho vytváří příznivé podmínky pro svilušku chmelovou. Proto je třeba věnovat zvýšenou pozornost sledování jejího výskytu. Naopak stávající povětrnostní podmínky nejsou vhodné pro šíření peronospory chmelové.3. Přehled sklizňových ploch chmele v ČR k 30.4.2007
Sklizňová plocha celkem: 5408

 

 Zpět