Vegetační zpráva květen 2007
(Žatecko)


1. základní klimatické údaje

 

 
teplota °C
Měsíc
2007
2006
30-tiletý prům.
květen
15,8
13,7
13,4
 
 
srážky mm
Měsíc
2007
2006
30-tiletý prům.
květen
57,0
39,0
54,0
 
 
srážky od počátku roku v mm
Měsíc
2007
2006
30-tiletý prům.
květen
148,5
139,0
148,0
 

 

 

Rok 2007 2008
Maximální teplota - °C 31,5 (26.05.) 27,3 (29.05.
Minimální teplota - °C -0,6 (02.05.) 0,3 (01.05.)
Maximální srážky mm 15,0 (14.05.) 7,4 (27.05.)
Počet suchých dnů 16 17

 

Suché počasí přetrvávalo až do 7. 5. a první srážky přišly od 8.5. do 10.5. kdy v těchto srážkových dnech napršelo 8,9 mm. Druhá a třetí dekáda byly srážkově bohatší, přibližně na úrovni dlouhodobého normálu. Srážky měly většinou bouřkový charakter a proto jsou také velké rozdíly v objemu srážek v rúzných částech oblasti ( od 10 do 30 mm). Místy se objevily kroupy, které však nenapáchaly větší škody. Teplotně byl i měsíc květen nad úrovní dlouhodobého normálu. Průměrná měsíční teplota v květnu byla o 2,4°C vyšší než dlouhodobý průměr.

2. hodnocení průběhu vegetace

Vzhledem k vývoji počasí v měsíci dubnu si vegetace udržela zhruba desetidenní předstih. Z těchto důvodů započalo zavádění žateckého ploraného červeňáku ihned na začátku května. Zavádění chmele byl zvládnuté v odpovídajících termínech a kvalitě. Vzhledem ke srážkám ve druhé a třetí dekádě je nutno urychleně provést ošetření proti houbovým chorobám (perenospora). Ve třetí dekádě se objevila na většině ploch i mšice chmelová a to v takové koncentraci, že bylo nutno provést ošetření chmelnic proti tomuto živočišnému škůdci. Teplé a suché počasí v jarních měsících přálo i množení svilušky chmelové, která se na některých chmelnicích objevila. Vzhledem k datu doporučujeme ošetření přípravkem Nissorun 10 WP. V současné době jsou porosty chmele v dobrém stavu a výška chmele na většině konstrukcí přesahuje obvyklý průměr. Na některých chmelnicích dosahuje již chmel výšky přes 4 metry. Přibližně 36 ha bylo koncem druhé dekády poškozeno krupobitím. Jednalo se o lokalitu Kounov, Mutějovice, Lhota pod Džbánem o rozloze 36 ha.

 

 Zpět