Vegetační zpráva červen 2007
(Žatecko)


1. základní klimatické údaje

 

 

 
teplota °C
Měsíc
2007
2006
30-tiletý prům.
červen
19,6
18,2
16,7
 
 
srážky mm
Měsíc
2007
2006
30-tiletý prům.
červen
47,6
72,4
56,0
 
 
srážky od počátku roku v mm
Měsíc
2007
2006
30-tiletý prům.
červen
196,1
211,4
204,0
 

 

Rok 2007 2006
Maximální teplota - °C 32,3 (09.06.) 31,8 (16.06.)
Minimální teplota - °C 7,6 (01.06.) 1,5 (02.06.)
Maximální srážky mm 14,0 (21.06.) 28,6 (29.06.)
Počet suchých dnů 17 21

 

Počasí v měsíci červnu si udrželo trend teplého a suchého rázu. Zvláště koncem první dekády a po dobu celé druhé dekády bylo abnormálně teplo a sucho. Teplotně letošní červen předčil nejen dlouhodobý normál, ale i loňský rok. Naproti tomu srážkově zůstal hluboko pod úrovní roku 2006 a nedosáhl ani dlouhodobého normálu.

2. hodnocení průběhu vegetace

Vlivem tohoto počasí si sice chmel udržel náskok ve vývoji cca o 10 dní, ale v průběhu druhé dekády (vysoké teploty a sucho) zpomalil, až na některých plochách zcela zastavil dlouživý růst, takže nedosahuje na části ploch zatím výšky konstrukce. Tento stav se zvláště projevil u starších porostů chmele. Většinou se jednalo o plochy osázené Žateckým poloraným červeňákem. Podle stavu rostlin chmele usuzujeme, že dlouživý růst je na těchto plochách v podstatě ukončen a přírůstky očekáváme již zcela nepatrné. Naproti tomu jsou velice pěkné porosty, jejichž stáří není vyšší než deset let. Kvetení chmele bylo zaznamenáno již během třetí dekády tohoto měsíce což je také přibližně o deset až čtrnáct dní dříve než je u Žateckého poloraného červeňáku běžné.

3. zdravotní stav chmele

Vzhledem k trvajícím přeletům mšice z peckovin na chmel, bylo nutné věnovat výskytu mšice na chmelu zvýšenou pozornost a dle intenzity výskytu bylo nutné použití účinných aficidů – Confidor 70 WG, Kohinor 70 WG, popřípadě Chess 25 WP. Suché a teplé počasí vytvořilo též příznivé podmínky pro vývoj svilušky chmelové. Kromě aplikace Nissorunu 10 WP bylo nutno ošetřit plochy, kde bylo zaznamenáno sání svilušek i dalšími přípravky, jako Ortus 5 SP a Omite 30 W. Vývoj peronospory chmelové odpovídal normálu a plochy byly ošetřovány přípravky dle metodiky ochrany chmele. Výskyt padlí chmelového nebyl zaznamenán přesto byla na hybridních odrůdách provedena preventivní ochrana. Zdravotní stav chmele je velice dobrý.

4.další informace

Podle informací ÚKZÚZ z Poradního sboru Mze pěstuje chmel v České republice v roce 2007 celkem 139 pěstitelských subjektů.
Z toho :
- Žatecká chmelařská oblast – 94
- Úštěcká chmelařská oblast – 31
- Tršická chmelařská oblast - 14

Dále podle informací ÚKZÚZ bude sklizňová plocha roku 2007 vzhledem k dalším dopřesněním pravděpodobně mírně nižší než údaj k 30.4.2007, který činil 5 408 ha.

 

 Zpět