Vegetační zpráva 2006 – srpen
(Žatecko)


1. základní klimatické údaje

 

 
2006
2005
30-ti letý průměr
průměrná teplota za měsíc srpen °C
16,7
16,8
17,4
srážky za měsíc srpen – mm
76,0
28,8
62,0
srážky od počátku roku celkem – mm
346,9
335,7
325,0

 

Rok 2006 2005

Maximální teplota - °C

27,7 (19.08.) 28,5 (31.08.)

Minimální teplota - °C

6,3 (24.08.) 5,8 (27.08.)

Maximální srážky mm

12,8 (06.08.) 9,8 (23.08.)

Počet suchých dnů

13 212. hodnocení průběhu vegetace

 

Chmel před sklizní zůstal velice negativně ovlivněn klimatickými podmínkami měsíce července - tropické teploty a nedostatek srážek. Díky srážkám v první dekádě měsice se porosty chmele výrazně zlepšily ale chladné počasí nepřálo k výraznější tvorbě hlávek a chmelových silic. Takže i přes relativně dobré srážkové poměry v tomto období chmel dostatečně nevyhlávkoval, hlávky zůstaly většinou neuzavřené a velice drobné. Co se týče výnosu chmele jsou pod hranicí dlouhodobého průměru cca o 20% , i když jsme během vegetace předpokládali průměrnou sklizeň i přes to, že řada chmelnic byla v květnu postižena krupobitím. Velmi nepříznivý je i obsah alfa hořkých látek, který se v počátku sklizně pohyboval na úrovni 1,6 %– 2,5% u žateckého poloraného červeňáku. Většina pěstitelů započala sklizeň až 25.8.2006, což předtavuje zhruba týdenní skluz v porovnání s předešlými roky. Podle posledních odhadů skončí většina producentů sklizeň Žateckého poloraného červeňáku do 10.9.2006 a dále bude následovat sklizeň dalších odrůd (Premiant, Bor, Agnus, Sládek).3. zdravotní stav chmele

 

Zdravotní stav na většině chmelnic je dobrý. Největší problémy způsobil v letošní vegetaci silný výskyt svilušky chmelové, která se silně namnožila v období vysokých teplot v červenci.

 

 Zpět