Vegetační zpráva 2006 – leden-duben
(Žatecko)


1. základní klimatické údaje

 

 
teplota t°C
Měsíc
2006
2005
30-tiletý prům.
rozdíl
(2006-2005)
leden
-4,9
1,7
-2,0
-6,6
únor
-1,8
-2,1
-0,2
0,3
březen
3,6
2,9
3,6
0,7
duben
8,9
10,2
8,5
-1,3
Suma
5,8
12,7
9,9
 
 
 
srážky mm
Měsíc
2006
2005
30-tiletý prům.
rozdíl
(2006-2005)
leden
12,2
32,8
20,0
-20,6
únor
10,2
11,4
19,0
-1,2
březen
28,8
9,2
23,0
19,6
duben
48,8
22,9
32,0
12,7
Suma
100,0
76,3
94,0
 
 

 

 

Rok 2006 2007

Maximální teplota - °C

23,7 (25.04.) 22,3 (30.04.)

Minimální teplota - °C

-4,5 (30.04.) -5,7 (2.4.)

Maximální srážky mm

11,4 11,2

Počet suchých dnů

16 24
2. průběh jarních prací

 

První dva měsíce roku byly oproti dlouhodobému průměru teplotně nižší a také v březnu se minimální teploty pohybovaly pod bodem mrazu. Oteplení ve třetí dekádě března se projevilo prudkým táním sněhu a společně s s dešťovými srážkami došlo ke zvýšení hladin řek a jejich následnému rozvodnění, což mělo za následek zaplavení cca 180 ha chmelnic, z toho cca 60 ha na žatecku a 45 ha na úštěcku bylo zaplaveno úplně na ostatních plochách šlo spíše o částečné zaplavení.Otázka zasažení chmelnic byla pouze krátkodobá a i na těchto pozemcích byly zahájeny jarní práce. V důsledku klimatických podmínek byly jarní práce na chmelnicích zahájeny cca o týden později, přesto řez chmele na většině ploch proběhl včas (10.4. – 24.4.). Vzhledem k příznivému průběhu počasí bude i zavádění chmele zahájeno v obvyklém termínu ( 8. – 10.5.).3. Přehled sklizňových ploch chmele v ČR k 30.4.2006
Sklizňová plocha celkem: 5460

 Zpět