Vegetační zpráva 2006 – červenec
(Žatecko)


1. základní klimatické údaje

 

 
2006
2005
30-ti letý průměr
průměrná teplota za měsíc červenec °C
22,8
19,0
18,0
srážky za měsíc červenec – mm
59,5
122,0
59,0
srážky od počátku roku celkem – mm
270,9
334,5
263,0

 

Rok 2006 2005

Maximální teplota - °C

36,5 (20.07.) 36,0 (29.07.)

Minimální teplota - °C

8,2 (17.07.) 6,4 (24.07.)

Maximální srážky mm

14,2 (31.07.) 19,8 (05.07, 14.07.)

Počet suchých dnů

22 20

 

 

Měsíc červenec byl nejteplejším za posledních šedesát let. Průměrná měsíční teplota přesáhla o 4,8°C dlouhodobý průměr a o 3,8°C průměr loňského července. Z hlediska srážek byl červenec také velice nepříznivý neboť srážky přišly až koncem měsíce a byly velice nerovnoměrné a teploty v době srážek také výrazně neklesly.2. hodnocení průběhu vegetace

 

V první dekádě měsíce července přetrvával dlouživý růst chmele, který byl v drůhé dekádě měsíce zastaven vlivem vysokých teplot a nedostatkem srážek, které přetrvávaly nepřetržitě až do konce měsíce a nedostatkem srážek. Vlivem nepříznivých klimatických podmínek se projevily ve větší míře rozdíly mezi chmelnicemi nejen mezi jednotlivými pěstiteli, ale i mezi chmelnicemi u jednoho pěstitele. Dá se konstatovat, že lépe zvládaly kritické podmínky chmelnice mladší, které jsou habitově bohatší a i pazochování je výraznější než u chmelnic, jejichž stáří se pohybuje kolem dvaceti let. Kvetení chmele bylo v letošním roce zaznamenáno koncem první až do poloviny druhé dekády. Toto se týká pouze odrůdy Žatecký poloraný červeňák. Ostatní odrůdy započaly kvést až ve druhé polovině měsíce. Celkově je stav rostlin v současné době horší než je průměr minulých let. V danou chvíli se dá pouze předběžně odhadovat letošní sklizeň a to jakolehce podprůměrná cca 0,9-1,0 t/ha u žateckého poloraného červeňáku v žatecké oblasti .3. zdravotní stav chmele

 

Ochrana chmele proti mšici chmelové a houbovým chorobám je zatím bez problémů. Pouze u svilušky chmelové, kterým vývoj červencové počasí prospíval byl zaznamenán zvýšený výskyt a pěstitelé proto museli v poměrně krátké době plochy chmelnic ošetřit přípravky Ortus 5 SC a Omite 30W v koncentracích dle metodiky ochrany chmele. I přes tyto problémy však hodnotíme prozatím zdravotní stav chmele jako dobrý.4. další informace

 

Vzhledem ke stavu vegetace chmele odhadujeme začátek sklizně u většiny pěstitelů v termínu od 20. srpna 2006.

 Zpět