Vegetační zpráva 2006 – červen
(Žatecko)


1. základní klimatické údaje

 

 
2006
2005
30-ti letý průměr
průměrná teplota za měsíc červen °C
18,2
17,5
16,7
srážky za měsíc červen – mm
72,4
43,6
56,0
srážky od počátku roku celkem – mm
211,4
212,5
204,0

 

Rok 2006
2005

Maximální teplota - °C

31,83 (16.06.) 30,7 (24.06.)

Minimální teplota - °C

1,5 (02.06.) 2,0 (09.06.)

Maximální srážky mm

28,6 (29.06.) 12,4 (29.06.)

Počet suchých dnů

21 172. hodnocení průběhu vegetace

Stav porostů v žatecké oblasti je vlivem chladnějšího počasí v první dekádě měsíce června oproti loňskému období slabší. Chmel na většině ploch zatím nedosahuje výšky konstrukce. Vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám zatím není růst chmele ukončen a dá se předpokládat, že dlouživý růst bude probíhat u Žateckého poloraného červeňáku minimálně ještě celou první dekádu měsíce července. Kvetení chmele bylo zaznamenáno sporadicky v nejnižších polohách. Pazochování je průměrné. Chmelnice, které byly poškozené krupobitím začaly díky příznivým klimatickým podmínkám ve druhé polovině měsíce června velmi pěkně regenerovat avšak časové zpoždění v růstu chmele na těchto chmelnicích je patrné ( cca 3 týdny, přesto bude pravděpodobně většina chmelnic sklízena s očekávaným výnosem cca 0,5-0,6 t z hektaru.

3. zdravotní stav chmele

Poměrně chladné počasí v první polovině měsíce nebylo příznivé pro vývoj živočišných škůdců chmele. Chmel byl ošetřen v tomto období přípravky proti peronospoře chmelové Aliette Bordeaux a při výšce chmele nad tři metry pak Ridomilem Gold Plus 42,5 WP. Výskyt mšice chmelové byl slabý. Pouze malá část chmele musela být ošetřena proti tomuto škůdci před aplikací Confidoru 70WG. Ten byl aplikován koncem měsíce června, popřípadě je aplikován ještě nyní. První příznaky napadení rostlin sviluškou chmelovou byly registrovány na některých plochách až koncem měsíce vlivem velmi teplého počasí. Tyto plochy byly ošetřeny dle Metodiky ochrany chmele. Zdravotní stav chmele v tomto období hodnotíme jako dobrý.

 

 Zpět