Vegetační zpráva č.V 2005 – srpen
(Žatecko)


1. základní klimatické údaje

 

 

 
teplota t°C
Měsíc
2004
2005
30-tiletý prům.
rozdíl
(2005-2004)
srpen
19,0
16,8
17,4
2,2
 
 
srážky mm
Měsíc
2004
2005
30-tiletý prům.
rozdíl
(2005-2004)
srpen
64,4
28,8
62,0
35,6
 
 
srážky od počátku roku v mm
Měsíc
2004
2005
30-tiletý prům.
rozdíl
(2005-2004)
srpen
315,6
335,7
325,0
20,1
 

 

Rok 2005 2004

Maximální teplota - °C

28,5 (31.08.) 32,3 (12.08.)

Minimální teplota - °C

5,8 (27.,14.08.) 5,7 (23.08.)

Maximální srážky mm

9,8 (23.08.) 14,2 (24.08.)

Počet suchých dnů

21 21

 

První polovina srpna byla srážkově i teplotně podnormální což prodloužilo vegetační dobu rostlin. Nižší srážky v měsíci srpnu, však již negativně neovlivnily vývoj chmele, avšak nízké teploty a nízká intenzita slunečního svitu výrazně ovlivnila tvorbu alfa hořkých látek.

2. hodnocení průběhu vegetace


Stav porostů chmele před začátkem sklizně dával předpoklad , že sklizeň v letošním roce bude lehce nadprůměrná – výnos u žateckého poloraného červeňáku cca 1,1t z 1 hektaru. To se také v počátku sklizně potvrdilo a dále se také naplňují předpoklady o nižší hladině alfa hořkých látek ve sklizni 2005 oproti roku 2004. Průměrný obsah alfa hořkých látek se zatím pohybuje na úrovni 3,2% (hodnoceno pouze u odrůdy Žatecká poloraný červeňák). Sklizeň započala u většiny pěstitelů v termínu 19.8.2005 až 21.8.2005. Vzhledem k vyšší sklizni předpokládáme její ukončení 4.9.2005 – 7.9.2005.

3. zdravotní stav chmele


Měsíc srpen byl vzhledem k průběhu počasí náročný na ochranu chmele proti svilušce chmelové a v některých lokalitách proti perenospoře chmelové. Provedené postřiky proti škůdcům a chorobám byly provedeny včas a kvalita chmele by tak měla být dobrá, což potvrdily i první dodávky chmele obchodním firmám.

4. sklizňové plochy dle ÚKZÚZ k 20. 8. 2005

 

 
oblast
plocha k 30.4.2005
plocha k 20.8.2005
rozdíl
Žatecko
4.219 ha
4.227 ha
+ 8 ha
Úštěcko
745 ha
740 ha
- 5 ha
Tršicko
695 ha
705 ha
+ 10 ha
ČR
5.659 ha
5.567 ha
+ 13 ha
 


Zpět