Vegetační zpráva č. I 2005 leden – duben
(Žatecko)


1. základní klimatické údaje

 

 
teplota t°C
Měsíc
2004
2005
30-tiletý prům.
rozdíl
(2005-2004)
leden
-3,1
1,7
-2,0
4,8
únor
2,8
-2,1
-0,2
-4,9
březen
4,1
2,9
3,6
-1,2
duben
9,8
10,2
8,5
0,4
Suma
13,6
12,7
9,9
 
 
 
srážky mm
Měsíc
2004
2005
30-tiletý prům.
rozdíl
(2005-2004)
leden
43,8
32,8
20,0
-11,0
únor
7,0
11,4
19,0
4,4
březen
14,4
9,2
23,0
-5,2
duben
10,2
22,9
32,0
12,7
Suma
75,4
76,3
94,0
 
 

 

 

 

Rok 2005 2004

Maximální teplota - °C

24,4 (30.04.) 22,3 (30.04.)

Minimální teplota - °C

-3,4 (12.04.) -5,7 (02.04.)

Maximální srážky mm

5,6 (23.04.) 11,2 (10.04.)

Počet suchých dnů

23 24

 

2. průběh jarních prací
 
Klimatické podmínky od počátku roku byly v celku příznivé, takže pěstitelé zahájili jarní práce v obvyklém termínu a bez větších problémů řádně a včas ukončili. Řez chmele proběhl hladce v termínu od 28.3.2005 do 25.4.2005. První řezy se prováděli na odrůdách Sládek, Premiant, Agnus a Bor. U odrůdy žatecký poloraný červeňák započal řez přibližně 8. dubna. Do konce měsíce dubna bylo také dokončeno zavěšování a zapichování chmelovodičů. Vzhledem k příznivému průběhu počasí bude i zavádění chmele zahájeno v obvyklém termínu .

 Zpět