Vegetační zpráva č.II 2005 – květen
(Žatecko)


1. základní klimatické údaje

 

 
teplota t°C
Měsíc
2004
2005
30-tiletý prům.
rozdíl
(2005-2004)
květen
12,4
14,4
13,4
2,0
 
 
srážky mm
Měsíc
2004
2005
30-tiletý prům.
rozdíl
(2005-2004)
květen
71,6
92,6
54,0
21,0
 
 
srážky od počátku roku v mm
Měsíc
2004
2005
30-tiletý prům.
rozdíl
(2005-2004)
květen
147,0
168,9
148,0
21,9
 

 

 

Rok 2005 2004

Maximální teplota - °C

31,1 (29.05.) 23,6 (19.05.)

Minimální teplota - °C

-0,8 (13.05.) 1,7 (27.05.)

Maximální srážky mm

28,2 (23.05.) 19,6 (10.05.)

Počet suchých dnů

15 16

 

 

Měsíc květen lze hodnotit teplotně průměrný a srážkově nadprůměrný. První dvě dekády byly chladnější a také ranní teploty klesly pod bod mrazu ( dle starých pranostik přišli „Ledoví muži“) , naproti třetí dekáda byla na teplo štědrá a teploty překročily 30°C (2 dny).

2. hodnocení průběhu vegetace

Chladné počasí z počátku měsíce zpomalilo růst chmele a proto zavádění Žateckého poloraného červeňáku bylo započato v obvyklém termínu (5.5.) , naproti tomu chmel který byl řezán po 20.dubnu nebyl dostatečně narostlý a bylo nutné čekat až doroste do optimální výšky vhodné k zavádění. Z těchto důvodů se práce při zavádění protáhly až do konce měsíce května. V posledních letech se zvyšuje výskyt dřepčíka chmelového, tato tendence je vzrůstající, a proto bylo nutné chmelnice chemicky ošetřit. Deštivé počasí vytvářelo vhodné podmínky pro šíření primární infekce peronospory chmelové, proto bylo nutno provést ošetření a to hlavně u hybridních odrůd a meristemů. Výskyt mšice chmelové a svilušky chmelové nebyl nijak nebezpečný a proto ošetření nebylo nutné.
Třetí dekáda května byla teplotně a srážkově příznivá což mělo dobrý vliv na chmel a jeho růst a v současné době je většina ploch v dobré kondici a i vzrůstově se chmele srovnávají (pozdněji řezané chmele).
Zatím se dá stav chmele hodnotit jako průměrný.

 Zpět